Zpráva z mezinárodní konference ICEJ Connection v Českém Těšíně : 16.–18. 2. 2023, Český Těšín, Česká republika

Roč.21,č.2(2023)

Abstrakt

Stránky:
46–48
Reference

Bible. Jeruzalémská bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou. (2009). Kostelní Vydří: Krystal OP.

Icej.cz. (2022a/11/28). Co to je ICEJ Connection. Nalezeno [8.3.2023] na <a href=https://www.icej.cz/aktualita/272.html target=_blank>https://www.icej.cz/aktualita/272.html.</a>

Icej.cz. (2022b/11/22). Program konference Connection 2023. Nalezeno [8.3.2023] na <a href=https://www.icej.cz/lang_cs/aktualita/315.html target=_blank>https://www.icej.cz/lang_cs/aktualita/315.html.</a>

Icejusa.org. (2022/2/28). Knesset Christian Allies Caucus Re-Launches. Nalezeno [8.3.2023] na <a href=https://icejusa.org/2022/02/28/knesset-christian-allies-caucus-re-launches/ target=_blank>https://icejusa.org/2022/02/28/knesset-christian-allies-caucus-re-launches/.</a>

TIC Český Těšín. (2022). Průvodce z informačního centra v Českém Těšíně: Český Těšín – Cieszyn průvodce. Český Těšín: TIC Český Těšín.

Wieja, H. (2023). O mnie. Nalezeno [8.3.2023] na <a href=https://henrykwieja.pl/o-mnie/ target=_blank>https://henrykwieja.pl/o-mnie/.</a>

Metriky

64

Views

0

PDF views