Sacra v číslech

Obecné informace

- od roku 2003 do roku 2021 vydáno 371 textů, 4 ankety, 7 komiksů a jedna sbírka básní
- celkově vytisknuto 3222 stran textu
- od roku 2003 v Sacra publikovalo 204 autorů
- v Radě Sacra od jejího založení zasedalo 53 redaktorů ze čtyř různých univerzit, z toho deset s funkcí šéfredaktora, dva zástupci šéfredaktora a jeden výkonný redaktor

Členové rady Sacra a jejich spolupráce na jednotlivých číslech

Gephi vizualizace síťového grafu spolupráce redaktorů na číslech mezi léty 2003–2021:

- barvy: modrá = redaktoři, růžová = zástupci šéfredaktorů/výkonný redaktor, oranžová = šéfredaktoři
- síla vazeb = počet spoluprací na jednotlivých číslech (členství v Radě Sacra)

- čteno zleva doprava: graf indikuje časovou osu členství redaktorů od roku 2003 do roku 2021

Poměr jednotlivých typů textů publikovaných v Sacra (2003–2021)

Graf typů textů mezi léty 2003–2021:

- legenda: hlavní typy textů během let (kategorie články/esej zahrnuje také polemiky a rozhledy)
- celkový počet publikovaných textů: 371 (v grafu nejsou zaneseny 4 ankety, 7 komiksů a jedna báseň)

- celkový počet v kategoriích: články/eseje (158), recenze (83), rozhovory (14) a zprávy (116)

Pohled na obsah Sacra od roku 2003 do roku 2021 skrze názvy textů

Wordcloud nejfrekventovaněji využívaných slov v nadpisech článků, rozhledů, esejů a polemik:

- korpus názvů textů byl lemmatizován; byly aplikovány české i anglické stopwords
- celkový počet slov ve wordcloudu je 75, počet názvů tvořících korpus je 158

- nejčetnější pojmy: "náboženský" (15), "náboženství" (14), "religionistika" (11), "vztah" (8), "studium" (8), "církev" (7)