Archiv

Veškeré publikované texty jsou volně ke stažení ve formátu PDF prostřednictvím Digitální knihovny FF MU. Aktuální číslo si lze také zdarma vyzvednout v tištěné podobě na nástěnce a v pracovně doktorandů Ústavu religionistiky FF MU v Brně. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v krajských a vědeckých knihovnách ČR.

Webová forma prezentace časopisu byla vybrána Národní knihovnou České republiky pro zařazení do reprezentativního vzorku českého webu s cílem jejich dlouhodobého uchovávání pro budoucí historické a výzkumné účely v rámci projektu WebArchiv.