Sacra

 

Recenzovaný studentský časopis Sacra publikuje odborné práce z oblasti religionistiky a slouží jako platforma zejména studentům a začínajícím badatelům, na níž mohou publikovat výstupy svých výzkumných projektů, závěrečných prací, ale také sdílet kontakty a praktické informace o oboru. Studentské texty v Sacra stejně jako u jiných odborných časopisů prochází hodnocením redakce, odbornými posudky a korekturami. Poskytujeme tak studentům cenné zkušenosti s publikačním procesem, který je bude očekávat v zahraničních periodikách. Časopis je vydávaný od roku 2003 v nákladu dvou čísel ročně ve spolupráci s Ústavem religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy university.

Hlavním cílem časopisu je poskytnout prostor pro publikování studií, rozhledů a odborných esejů, glos a komentářů, polemik, rozhovorů, recenzí i zpráv studentům magisterského, doktorského, ale i bakalářského studia z oblasti akademického studia náboženství. Výsledkem aktivit Sacra je šíření povědomí o kvalitních či perspektivních studentských vědeckých počinech na poli současné české, slovenské i světové religionistiky.

Poslední dvě čísla 2023/1 a 2023/2 byly vydány s podporou příspěvku Stipendijní komise AS FF MU na spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů Filozofické fakulty MU a specifického projektu Masarykovy univerzity Studentská vědecká činnost v religionistice: Od odbornosti po popularizaci (MUNI/A/1337/2022).

ISSN: 1214-5351 (print)

ISSN: 2336-4483 (online)


Aktuální publikační výzva 2/2024

 

Nejnovější číslo

Číslo bylo vydáno s podporou příspěvku Stipendijní komise AS FF MU na spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů Filozofické fakulty MU a specifického projektu Masarykovy univerzity Studentská vědecká činnost v religionistice: Od odbornosti po popularizaci (MUNI/A/1337/2022).