Sacra

 

Recenzovaný studentský časopis Sacra publikuje odborné práce z oblasti religionistiky a slouží jako platforma zejména studentům a začínajícím badatelům, na níž mohou publikovat výstupy svých výzkumných projektů, závěrečných prací, ale také sdílet kontakty a praktické informace o oboru. Studentské texty v Sacra stejně jako u jiných odborných časopisů prochází hodnocením redakce, odbornými posudky a korekturami. Poskytujeme tak studentům cenné zkušenosti s publikačním procesem, který je bude očekávat v zahraničních periodikách. Časopis je vydávaný od roku 2003 v nákladu dvou čísel ročně ve spolupráci s Ústavem religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy university.

Hlavním cílem časopisu je poskytnout prostor pro publikování studií, rozhledů a odborných esejů, glos a komentářů, polemik, rozhovorů, recenzí i zpráv studentům magisterského, doktorského, ale i bakalářského studia z oblasti akademického studia náboženství. Výsledkem aktivit Sacra je šíření povědomí o kvalitních či perspektivních studentských vědeckých počinech na poli současné české, slovenské i světové religionistiky.

ISSN: 1214-5351 (print)

ISSN: 2336-4483 (online)


Aktuálně: Call for Papers (1/2024)


Číslo 1/2023 bylo pokřtěno!

 

Fyzické i elektronické číslo Sacra 1/2023 jsme zdárně pokřtil* 25.10.2023 v Místogalerii na Skleněné louce!
 
Navíc jsme přivítal* nové redaktorky Evu Götzingerovou, Petru Houserovou a redaktora Romana Galoviče a vyslechl* slova šefredaktora Aleše Hodese. A protože se všichni pilně věnují svým povinnostem ze zahraničí či hlavního města a nemohl* se křtu zúčastnit fyzicky, zaslal* nám k promítnutí svá pozdravná a inspirativní videa.
 
Všem zúčastněným moc děkujeme a budeme se těšit na dalších křtech a religionistický akcích!
Vaše rada Sacra
 
P.S. Pro další informace o časopisu i akcích sledujte Sacra Facebook.
 

 

Nejnovější číslo