Jak publikovat


Napsali jste text, který nechcete zavřít do šuplíku? Dostali jste přívětivé hodnocení své seminárky? Vyzkoušejte si publikační proces odborného časopisu se všemi radostmi i starostmi už jako studenti v raném stupni studia. Publikujte ji v našem studentském religionistickém odborném časopisu Sacra!

Přijímáme odborné studie, rozhledy, odborné eseje, glosy a komentáře, polemiky, rozhovory, recenze i zprávy s religionistickou tématikou. Vyzkoušejte si publikační proces odborného časopisu se všemi radostmi i starostmi už jako studenti v raném stupni studia.

Autoři mohou své texty zaslat na e-mailovou adresu: casopissacra@gmail.com.


Pokyny pro publikování

Texty v rámci rubrik Studie a Rozhledy zaslané redakci procházejí anonymním recenzním řízením, zpravidla jsou posuzovány jedním odborným recenzentem. Na základě posudku redakční rada rozhoduje o jejich publikaci. V případě ostatních textů posuzuje relevanci a odbornost textu samotná redakční rada časopisu.

Hlavními kritérii pro průchod recenzním řízením jsou a) religionistická relevance tématu, b) odborný přínos, c) teoretické zakotvení, d) jasná metodologie a e) odpovídající jazyková a formální úroveň.

Prosíme autory všech textů, aby své příspěvky opatřili titulem, případně podtitulem, anglickou variantou titulu a podtitulu, zkratkou svého působiště a v případě rubrik Studie a Rozhledy i svou e-mailovou adresou.

Redakce přijímá příspěvky s religionistickou tematikou pro rubriky:

Texty procházející anonymním recenzním řízením:

Texty bez anonymního recenzního řízení:

Text k publikování formátujte podle následujících pokynů:

Pozor na plagiátorství! Co je plagiátorství a jak se mu vyhnout naleznete například v nové příručce pro studenty.

Odkazy na literaturu uvádějte podle autorského manuálu Sacra, jehož úplné znění najdete ZDE


Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

✓ Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení.

✓ Soubor příspěvku je ve formátu OpenOffice, Microsoft Word, RTF nebo WordPerfect.

✓ URL odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.

✓ Text má řádkování 1; písmo má velikost 12; je použita spíše kurzíva než podtržení (kromě URL adres); všechny ilustrace tabulky a obrázky byly poslány v příloze.

✓ Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům Citačního manuálu Sacra.