[Stephenson, Barry. Stručný úvod do teorie rituálu]

Roč.21,č.2(2023)

Abstrakt

Stránky:
49–53
Reference

Balaš, N. (2017). Robert A. Segal: Stručný úvod do teorie mýtu. Cargo, 15(1–2), pp. 99–104.

Cook, J. (2016/2/8). Ritual: A Very Short Introduction (Very Short Introductions) by Barry Stephenson. [Goodreads]. Nalezeno [5.11.2023] na <a href=https://www.goodreads.com/review/show/1541891918?fbclid=IwAR3REoZpuhH9q_N8HE6T0TAqSVKTN4iTzXshaEBoDd_Esvd_rU5PalM4GQM target=_blank>https://www.goodreads.com/review/show/1541891918?fbclid=IwAR3REoZpuhH9q_N8HE6T0TAqSVKTN4iTzXshaEBoDd_Esvd_rU5PalM4GQM.</a>

Kostićová, Z. M. (2017). Stručná teorie mýtu do kapsy. Dingir, 20(3), pp. 102.

Pals, D. L. (2021). Osm teorií náboženství. (Vydání druhé, opravené). Praha: Ex Oriente.

Metriky

59

Views

0

PDF views