Aktivní a pasivní fáze kariéry učitele v kontextu malotřídní školy

Roč.13,č.1(2008)
Studia paedagogica: Škola a místo

Abstrakt

Cílem této studie je na základě provedeného výzkumu identifikovat rozhodující charakteristiky, události a přelomové body, které zásadně ovlivňují profesní aktivitu učitele v různých fázích kariéry. Dalším cílem bylo zjistit, jak s prací učitele a jeho profesní aktivitou a rozvojem souvisí kontext konkrétní školy. Cílovou skupinu tvořilo devatenáct učitelů z dvanácti malotřídních škol v Severní Karélii ve Finsku. Výsledky ukazují, že rozvoj učitele základní školy v kontex-tu malotřídek neodpovídá zcela přesně tradičním teoriím o fázích kariéry. Po úvodní fázi se profesní dráha učitele jeví jako nelineární s aktivními a pasivními fázemi, jejichž rozložení je variabilní. Kariéru učitele a proces profesního učení  v kontextu malotřídních škol také silně ovlivňuje vztah mezi školou a lokalitou, v níž se škola nachází.

klíčová slova: profesní rozvoj učitele, fáze kariéry učitele, aktivní a pasivní fáze, malotřídní škola


Stránky:
65–83
Metriky

75

Views

70

PDF views