Virtuální monočísla

Virtuální čísla jsou inspirovaná zavedenou praxí v některých zahraničních časopisech a obsahují již dříve publikované příspěvky nově spojené do jednoho, tematicky jednotného čísla. Našim záměrem není pouze shromáždit na jednom místě kvalitní články vztahující se k vybraným pedagogickým tématům, přejeme si rovněž, aby se virtuální monotematická čísla stala vzdělávacím nástrojem pro studenty pedagogických a jiných sociálně vědních oborů. Mohou se stát dobrým doplňkem učebnic a pomoci studentům najít cestu k primárními zdrojům a naučit se s nimi pracovat. K dnešnímu dni si čtenáři mohou „prolistovat“ osm virtuálních monotematických čísel, které obsahují texty od roku 2009 až do současnosti a postupně jsou doplňována o nově otištěné články.