Učitelské subjektivní teorie, myšlení a sebepojetí

Lojdová, K., Vlčková, K., & Nehyba, J. (2021). Stories of Teachers’ Identity: Between Personal and Professional Experience.

Majerčíková, J., & Urbaniecová, K. (2020). Prestiž učitelství v mateřské škole optikou subjektivní percepce učitelek.

Machů, E. (2019). Nadaný žák je jako Jágr mezi hokejisty aneb Učitelova koncepce nadání v analýze metafor.

Grecu, A., Hascher, T., & Hadjar, A. (2019). Teachers’ Images of the Ideal Student as a Marker for School Culture and Its Role in School Alienation During the Transition from Primary to Secondary Education in Luxembourg.

Bugno, L. (2018). Clues to the Wind’s Direction: Sailing on Teachers’ Beliefs About Cultural Diversity. Results from a Semi-Structured Interviews in the Italian Context.

Lášticová, B., Hargašová, L., Andraščiková, S., Dráľ, P., & Findor, A. (2018). Perspektívy a limity vytvárania tolerantných medziskupinových postojov vo vyučovaní občianskej náuky na Slovensku.

Paulík, K. (2017). Některé psychologické souvislosti hodnocení smyslu vlastní práce učiteli.

Nehyba, J., & Svojanovský, P. (2016). Tacitní znalosti v metaforách studentky učitelství.

Straková, J., & Simonová, J. (2015). Beliefs of Czech Teachers as a Prerequisite for Effective Teaching.

Koubek, P., & Janík, T. (2015). Výzkumy subjektivních teorií učitelů v kontextu profesního rozvoje: přehledová studie.

Lehesvuori, S., & Viiri, J. (2015). Od teorie k praxi: Od plánování dialogického vyučování k jeho reflexi.

Lefstein, A., Israeli, M., Pollak, I., & Bozo-Schwartz, M. (2013). Investigating dilemmas in teaching: Towards a new form of pedagogical scholarship.

Brücknerová, K. (2011). Paleta hodnoticích situací a hodnoticích přístupů ve výtvarné výchově.

Lazarová, B., & Jůva, V. (2010). Učitelé a faktor času: o proměnách pracovního sebepojetí.