O časopisu

Studia paedagogica jsou recenzovaným vědeckým časopisem vydávaným Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, redakce časopisu sídlí na Ústavu pedagogických věd.

Studia paedagogica přinášejí původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. Jde o stati teoretického, ale především empirického charakteru. Klademe důraz na původnost a originalitu publikovaných výzkumů, přičemž vytváříme prostor jak pro etablované odborníky, tak pro začínající autory v počátečních fázích akademické dráhy, jimž je určena možnost publikovat v sekci Začínající výzkumníci.

Časopis vychází třikrát ročně. Dvě čísla v anglickém jazyce jsou monotematická (viz Výzva pro autory). Jedno číslo je bez tematického vymezení v českém jazyce (texty jsou publikovány v režimu Online first).  

Partner časopisu

Studia paedagogica při vydávání spolupracují se sekcí Emerging Researchers při Evropské asociaci pedagogického výzkumu (EERA). EERA doporučuje kvalitní texty z konference ECER Emerging Researchers k publikaci v časopise Studia paedagogica, který poskytuje prostor pro dva kvalitní články ročně. Doporučené články projdou standardním recenzním řízením (anonymizované recenzní posouzení minimálně dvěma anonymními recenzenty).

Databáze

Časopis Studia paedagogica je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (Rada pro výzkum, vývoj a inovace), do katalogů a databází Národní knihovny (NKC, ČNB, ANL) a do mezinárodních vědeckých databází DOAJ, ERA, ERIH PLUS, EBSCO, CEJSH, JournalSeek, NewJour, PKP, ProQuest, SCOPUS a Ulrich's Periodicals Directory.

Otevřený přístup (OA)

Masarykova univerzita se podpisem Berlínské deklarace v říjnu 2010 jako vůbec první vysoká škola v ČR přihlásila k aktivní podpoře hnutí Open Access (OA), otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Časopis Studia paedagogica proto poskytuje otevřený a bezplatný přístup k vědeckým informacím ve všech publikovaných odborných článcích.

CC BY Creative Commons License

Předplatné časopisu

Předplatné časopisu lze objednat na webových stránkách Obchodního centra Masarykovy univerzity (http://is.muni.cz/obchod/fakulta/phil/). Roční předplatné tištěné verze časopisu stojí 400,- Kč.