Nejčtenější články

2022

Data nejsou k dispozici

 

2021

Data nejsou k dispozici

 

2020

Roman Švaříček, Jana Straková, Cyril Brom, David Greger, Tereza Hannemann, Jiří Lukavský. Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol

Jiří Mareš. Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům

Klára Šeďová. Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy

Irena Smetáčková, Veronika Francová. Souvislosti mezi vnímanou kvalitou vztahů v pedagogických sborech a syndromem vyhoření u vyučujících základních škol

Karla Brücknerová, Milada Rabušicová. Netradiční vysokoškolští studenti: charakteristiky a potenciál odloženého studia

 

Článek oceněný cenou České asociace pedagogického výzkumu (2021)

Roman Švaříček, Jana Straková, Cyril Brom, David Greger, Tereza Hannemann, Jiří Lukavský. Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol

 

2019

Roman Švaříček. Konec pedagogiky

Jiří Mareš. Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům

Jana Straková, Jaroslava Simonová, Hana Friedlaenderová. Postoje odborné a laické veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání v kontextu obecných postojů k vnější diferenciaci.

Klára Šeďová. Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy

Karla Brücknerová, Milada Rabušicová. Netradiční vysokoškolští studenti: charakteristiky a potenciál odloženého studia

 

2018

Roman Švaříček. Konec pedagogiky

Jiří Mareš. Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům

Klára Šeďová. Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy

Anna Drexlerová. Kluků je škoda, holky na to nemají: genderové aspekty v hodnocení nejslabších žáků třídy

 

Článek oceněný cenou České asociace pedagogického výzkumu (2018)

Libor Juhaňák. Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009–2013: exploratorní analýza

 

2017

Roman Švaříček. Konec pedagogiky

Jiří Mareš. Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům

Petr Sucháček. Implementace prvků dialogického vyučování v rámci mikrovyučování u studentů učitelství přírodovědných předmětů

Klára Šeďová. Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy

Roman Švaříček. Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy

 

2016

Roman Švaříček. Konec pedagogiky. Kritický esej.

Jiří Mareš. Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům

Roman Švaříček. Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy

Klára Šeďová. Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy.

Klára Šeďová, Roman Švaříček, Jana Sedláčková, Ingrid Čejková, Anna Šmardová, Petr Novotný, Jiří Zounek: Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů.

 

2015

Roman Švaříček. Konec pedagogiky. Kritický esej.

Jiří Mareš. Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům.

Lenka Kamanová. Mezigenerační učení mezi matkou a dcerou.

Roman Švaříček. Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy.

Klára Šeďová, Roman Švaříček. Zamlčené hodnocení: zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy.

 

Článek oceněný cenou České asociace pedagogického výzkumu (2015)

Lenka Hloušková: Mám základní vzdělání. Příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání

 

2014

Jiří Mareš. Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům.

Radim Brázda. Periodická soustava základních morálních prvků.

Martin Strouhal. K filozofickým předpokladům hledání výchovy k autenticitě. Úvaha o antinomiích a abstrakcích v pedagogickém myšlení.

Roman Švaříček. Konec pedagogiky. Kritický esej.

Lucie Janatová. Souvislost mezi hraním počítačových her a agresivitou.

 

2013

Jiří Mareš. Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům.

Martin Sedláček. Řízení školy na vesnici (případová studie).

Theo Van Dellen. Celoživotní učení a chuť se učit.

Milada Rabušičová, Lenka Kamanová, Kateřina Pevná. Mezigenerační učení: učit se mezi sebou v rodině.

Tomáš Svatoš. Pedagogická interakce a komunikace pohledem kategoriálního systému.

 

Článek oceněný cenou České asociace pedagogického výzkumu (2013)

Zuzana Šalamounová: Žákovská gestika ve vyučování jako proces zviditelňování myšlení

 

2012

Milan Pol, Roman Švaříček. Pokus o teorii nepořádku: rozhovor se Stephenem J. Ballem.

Irena Smetáčková. Škola jako téma rozhovorů mezi dětmi a rodiči.

Tomáš Svatoš. Pedagogická interakce a komunikace pohledem kategoriálního systému.

Klára Šeďová. Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy.

Lucie Janatová. Souvislost mezi hraním počítačových her a agresivitou.

 

Článek oceněný cenou České asociace pedagogického výzkumu (2012)

Jarmila Bradová: Keď zasadací poriadok funguje alebo učiteľsko-žiacke preferencie pri obsadzovaní priestoru školskej triedy

 

2011

Milan Pol, Roman Švaříček. Pokus o teorii nepořádku: rozhovor se Stephenem J. Ballem.

Klára Šeďová. Mocenské konstelace ve výukové komunikaci.

Bernd Hackl, Sandra Hummel. Velikonoční prázdniny: co se lze ve škole naučit z řeči těla.

Zuzana Makovská. Žákovské strategie při hledání odpovědí na otázky učitele.

Christoph Wulf, Martin Bittner, Iris Clemens, Ingrid Kellermann. Komunikační praktiky v rámci kultury školy: uplatňování kultury uznání a respektu.

 

Článek oceněný cenou České asociace pedagogického výzkumu (2011)

Klára Šeďová. Mocenské konstelace ve výukové komunikaci.