Souvislosti mezi vnímanou kvalitou vztahů v pedagogických sborech a syndromem vyhoření u vyučujících základních škol

Roč.25,č.1(2020)
Studia paedagogica

Abstrakt
Učitelství je označováno za povolání se zvýšenou mírou stresu, jenž může vést až k syndromu vyhoření. Aby bylo možno předcházet vyhoření učitelů, je nutné analyzovat, co zvyšuje/snižuje míru stresu. Prezentovaná studie je součástí rozsáhlejšího výzkumu vyhoření mezi vyučujícími na základních školách. Ten měl dvě části: (1) dotazníkové šetření (n = 2394) a (2) sérii případových studií na 12 školách. Cílem prezentované studie je prozkoumat, jaká je souvislost mezi vnímanou kvalitou profesních vztahů v pedagogických týmech a syndromem vyhoření na českých základních školách. Studie porovnává data z Shirom-Melamedovy škály vyhoření, z dotazníku na kvalitu vztahů ve škole a z tematické analýz y polostrukturovaných rozhovorů. Ukazuje se, že vyučující vnímají vztahy ve svých školách spíše pozitivně a ve vztazích se cítí spokojeni. Souvislost mezi vnímanou kvalitou vztahů a syndromem vyhoření se potvrdila jako statisticky významná. Současně byly rozlišeny dvě podoby kolegiálních vztahů ve škole: vztahy pracovní a osobní; přičemž pracovní vztahy se ukazují pro celkovou spokojenost jako důležitější.

Klíčová slova:
učitelé; základní škola; syndrom vyhoření; sociální opora; vztahy; sociální klima

Stránky:
9–32
Reference

[1] Billings, A. G., & Moos, R. H. (1984). Coping, stress and social resources among adults with unipolar depression. Journal of Personality and Social Psychology, 46(4), 877–891. | DOI 10.1037/0022-3514.46.4.877

[2] Blažková, V., & Malá, P. (2004) Psychická zátěž učitelů a další rizikové faktory. In E. Řehulka (Ed.), Učitelé a zdraví 6 (s. 124–126). Brno: Paido.

[3] Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Londýn: SAGE.

[4] Brackett, M. A., Palomera, R., Mojsa-Kaja, J., Reyes, M. R., & Salovey, P. (2010). Emotionregulation ability, burnout, and job satisfaction among British secondary-school teachers. Psychology in the Schools, 47(4), 406–417.

[5] Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77–101. | DOI 10.1191/1478088706qp063oa

[6] Brouwers, A., Evers, W. J., & Tomic, W. (2001). Self-efficacy in eliciting social support and burnout among secondary-school teachers. Journal of applied social psychology, 31(7), 1474–1491. | DOI 10.1111/j.1559-1816.2001.tb02683.x

[7] Buchwald, P. (2013). Stres ve škole a jak ho zvládnout. Brno: Edika.

[8] Burke, R. J., & Greenglass, E. (1995). A longitudinal study of psychological burnout in teachers. Human Relations, 48(2), 187–202. | DOI 10.1177/001872679504800205

[9] Caplan, G. (1981). Mastery of stress: Psychosocial aspects. The American journal of psychiatry, 138(4), 413–420. | DOI 10.1176/ajp.138.4.413

[10] Farber, B. A. (1991). Crisis in education: Stress and burnout in the American teacher. San Fransisco: Jossey-Bass.

[11] Greenglass, E., Fiksenbaum, L., & Burke, R. J. (1996). Components of social support, buffering effects and burnout: Implications for psychological functioning. Anxiety, Stress & Coping, 9(3), 185–197. | DOI 10.1080/10615809608249401

[12] Greenglass, E. R., Burke, R. J., & Konarski, R. (1997). The impact of social support on the development of burnout in teachers: Examination of a model. Work & Stress, 11(3), 267–278. | DOI 10.1080/02678379708256840

[13] Hennig, C., & Keller, G. (1995). Anti-Stress Programm für Lehrer. Donauwörth: Auer.

[14] Hobfoll, S. E. (2002). Social and psychological resources and adaptation. Review of General Psychology, 6(4), 307–324. | DOI 10.1037/1089-2680.6.4.307

[15] Holeček, V., Jiřincová, B., & Miňhová, J. (2001). Faktory ohrožení osobnosti učitele. In E. Řehulka & O. Řehulková (Eds.), Učitelé a zdraví 3 (s. 51–57). Brno: Psychologický ústav AV ČR.

[16] Iacovides, A., Fountoulakis, K. N., Kaprinis, S., & Kaprinis, G. (2003). The relationship between job stress, burnout and clinical depression. Journal of Affective Disorders, 75(3), 209–221. | DOI 10.1016/S0165-0327(02)00101-5

[17] Janke, W., & Erdmannová, G. (2003). Strategie zvládání stresu – SVF 78. Praha: Testcentrum.

[18] Johnson, S. M., Kraft, M. A., & Papay, J. P. (2012). How context matters in high-need schools: The effects of teachers' working conditions on their professional satisfaction and their students' achievement. Teachers College Record, 114(10), 1–39.

[19] Johnson, S., Cooper, C., Cartwright, S., Donald, I., Taylor, P., & Millet, C. (2005). The experience of work-related stress across occupations. Journal of Managerial Psychology, 20(2), 178–187. | DOI 10.1108/02683940510579803

[20] Kasíková, H., & Dubec, M. (2009). Spolupráce učitelů: od větší k menší neznámé. Studia paedagogica, 14(1), 67–86.

[21] Kebza, V., & Šolcová, I. (2008). Hlavní koncepce psychické odolnosti. Československá psychologie, 52(1), 1–19.

[22] Kohoutek, R., & Řehulka, E. (2011). Stresory učitelů základních a středních škol v České republice (zejména stresory způsobené učitelům žáky). In E. Řehulka (Ed.), Škola a zdraví 21 (s. 105–117). Brno: Masarykova univerzita.

[23] Kokkinos, M. (2007). Job stressors, personality and burnout in primary school teachers. British Journal of Educational Psychology, 77(1), 229–243. | DOI 10.1348/000709905X90344

[24] Křivohlavý, J. (1998). Jak neztratit nadšení. Praha: Grada.

[25] Kyriacou, C. (2001). Teacher stress: Directions for future research. Educational review, 53(1), 27–35. | DOI 10.1080/00131910120033628

[26] Lazarová, B. (2010). Mentoring jako forma kolegiální podpory a strategie dobré školy. Pedagogika, 55(3–4), 254–264.

[27] Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer.

[28] Loonstr, B., Brouwers, A., & Tomic, W. (2009). Feelings of existential fulfillment and burnout among secondary school teachers. Teaching and Teacher Education, 25(5), 752–757. | DOI 10.1016/j.tate.2009.01.002

[29] Marek, T., Schaufeli, W. B., & Maslach, C. (2017). Professional burnout: Recent developments in theory and research. Abingdon: Routledge.

[30] Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1997). Maslach burnout inventory manual. In C. P. Zalaquett & R. J. Wood (Eds.), Evaluating Stress: A Book of Resources (s. 191–218). Lanham: The Scarecrow Press.

[31] Montgomery, C., & Rupp, A. A. (2005). A meta-analysis for exploring the diverse causes and effects of stress in teachers. Canadian Journal of Education/Revue canadienne de l'éducation, 28(3), 458–486. | DOI 10.2307/4126479

[32] MŠMT. (2017). Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/rocenky

[33] NASUWT. (2019). Crisis in teachers' mental health in Scotland. Dostupné z https://www.nasuwt.org.uk/article-listing/crisis-in-teachers-mental-health-in-scotland.html

[34] NASUWT. (2019). Welsh teachers' mental health at risk. Dostupné z https://www.nasuwt.org.uk/article-listing/welsh-teachers-mental-health-at-risk.html

[35] Poschkamp, T. (2013). Vyhoření: Roz poznání, léčba, prevence. Brno: Edika.

[36] Ptáček, R., Raboch, J., Kebza, V., Šolcová, I., Vňuková, M., Hlinka, J., & Strakatý, Š. (2017). Česká verze Shirom a Melamedovy škály vyhoření. Československá psychologie, 61(6), 536–545.

[37] Schulz, U., & Schwarzer, R. (2004). Long-term effects of spousal support on coping with cancer after surgery. Journal of Social and Clinical Psychology, 23(5), 716–732. | DOI 10.1521/jscp.23.5.716.50746

[38] Shirom, A., & Melamed, S. (2006). A comparison of the construct validity of two burnout measures in two groups of professionals. International Journal of Stress Management, 13(2), 176–189. | DOI 10.1037/1072-5245.13.2.176

[39] Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2009). Does school context matter? Relations with teacher burnout and job satisfaction. Teaching and teacher education, 25(3), 518–524. | DOI 10.1016/j.tate.2008.12.006

[40] Stock, C. (2010). Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada Publishing.

[41] Urbanovská, E., & Kusák, P. (2009). Syndrom vyhoření učitelů ve vztahu k vybraným determinantám. E-Pedagogium, 8(4), 108–121.

[42] Yong, Z., & Yue, Y. (2007). Causes of burnout among secondary and elementary school teachers and preventive strategies. Chinese Education and Society, 40(5), 78–85. | DOI 10.2753/CED1061-1932400508

[43] Židková, Z., & Martinková, J. (2003). Psychická zátěž učitelů základních škol. České pracovní lékařství, 4(3), 122–126.

Metriky

531

Views

308

PDF views