Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol

Roč.25,č.3(2020)
Studia paedagogica

Abstrakt
Článek na základě kvantitativní a kvalitativní analýz y odpovědí 9810 rodičů zkoumá vnímání vzdělávání v domácím prostředí z pohledu rodičů v době uzavřených základních škol z důvodu pandemie COVID-19. Cílem empirického šetření bylo odpovědět na otázky, jaké bariéry ve vzdělávání doma v době uzavřených základních škol rodiče identifikují, jaká řešení by uvítali, ale také jaký je vztah mezi rodinou a školou v situaci vzdělávání doma. Analyzovaná data pocházejí z výzkumu Vzdělávání doma, který byl uskutečněn v dubnu 2020 za podpory České televize. Výsledky výzkumu ukazují, že existuje zásadní rozdíl mezi rodiči prvostupňových a druhostupňových žáků, kteří jednak vnímají odlišné bariéry a jednak jmenují jiná řešení nastalé situace. Význam výsledků tkví v tom, že nejenom upozorňují na bariéry ve spolupráci mezi rodinou a školou, ale naznačují i možná řešení problémů, které přinesla neočekávaná situace.

Klíčová slova:
vzdělávání doma; spolupráce rodiny a školy; zapojení rodičů do vyučování; online výuka; COVID-19

Stránky:
9–41
Reference

[1] Adams, K. S., & Christenson, S. L. (2000). Trust and the family-school relationship examination of parent-teacher differences in elementary and secondary grades. Journal of School Psychology, 38(5), 477–497. https://doi.org/10.1016/S0022-4405(00)00048-0 | DOI 10.1016/S0022-4405(00)00048-0

[2] Albudaiwi, D. (2017). Survey: Open-ended questions. In M. Allen (Ed.), The SAGE encyclopedia of communication research methods (1716–1717). SAGE.

[3] Auerbach, S. (2007). From moral supporters to struggling advocates: reconceptualizing parent roles in education through the experience of working-class families of color. Urban Education, 42(3), 250–283. https://doi.org/10.1177/0042085907300433 | DOI 10.1177/0042085907300433

[4] Bastiani, J. (1993). Parents as partners. Genuine progress or empty rhetoric? In P. Munn (Ed.), Parents and schools: Customers, managers or partners? (s. 101–116). Routledge.

[5] Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. | DOI 10.3316/QRJ0902027

[6] Bracey, G. W. (1996). SES and involvement. Phi Delta Kappan, 78(2), 169–170.

[7] Bridges, D. (1994). Parents: Customers or partners? In D. Bridges & T. H. McLaughlin (Eds.), Education and the market (s. 65–79). The Falmer Press.

[8] Brom, C., Greger, D., Hannemann, T., Lukavský, J., Straková, J., & Švaříček, R. (2020a, duben 4). Rodiče v roli pedagogů. Předběžné výsledky dotazníkového šetření Vzdělávání doma. https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/anketa-jaro-2020/setreni-vzdelavanidoma-ver200414.pdf

[9] Brom, C., Lukavský, J., Greger, D., Hannemann, T., Straková, J., & Švaříček, R. (2020b). Mandatory home education during the COVID-19 lockdown in the Czech Republic: A rapid survey of 1st-9th graders' parents. Frontiers in Education, 5. https://doi.org/10.3389/feduc.2020.00103 | DOI 10.3389/feduc.2020.00103

[10] Carley, K. (1993). Coding choices for textual analysis: a comparison of content analysis and map analysis. In P. V. Marsden (Ed.), Sociological Methodology (s. 75–126). American Sociological Association.

[11] Česká škola. (2020, duben 6). Ministr Plaga vydá vyhlášku, která omezí známkování domácí výuky. Vysvědčení by mělo být beze známek. Česká škola. http://www.ceskaskola.cz/2020/04/ministr-plaga-vyda-vyhlasku-ktera-omezi.html

[12] ČŠI. (2020, duben 14). Vybraná z jištění České školní inspekce k distančnímu vzdělávání. Česká školní inspekce. https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vybrana-zjisteni-Ceske-skolni-inspekce-k-distancni

[13] Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). SAGE Handbook of Qualitative Research. SAGE.

[14] Deslandes, R., & Cloutier, R. (2002). Adolescents' perception of parental involvement in schooling. School PsychologyInternational, 23(2), 220–232. https://doi.org/10.1177/0143034302023002919 | DOI 10.1177/0143034302023002919

[15] Disman, M. (1998). Jak se vyrábí sociologická znalost. Příručka pro uživatele. Karolinum.

[16] Dvořák, D. (2009). Řazení učiva v soudobých teoriích kurikula. Pedagogika, 59(2), 136–152.

[17] Dvořák, P. (n. d.). Anketa. Sociologická encyklopedie. https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Anketa

[18] Epstein, J. L. (1991). Effects on student achievement of teachers' practices of parent involvement. In S. B. Silvern (Ed.), Advances in reading/language research: A research annual, Vol. 5. Literacy through family, community, and school interaction (s. 261–276). JAI Press.

[19] Epstein, J. L. (2001). School, family and community partnerships. Westview Press.

[20] Fan, X., & Chen, M. (2001). Parental involvement and students' academic achievement: a metaanalysis. Educational Psychology Review, 13(1), 1–22. https://doi.org/10.1023/A:1009048817385 | DOI 10.1023/A:1009048817385

[21] Fan, W., Li, N., & Sandoval, J. R. (2018). A reformulated model of barriers to parental involvement in education: comment on Hornby and Lafaele (2011). Educational Review, 70(1), 120–127. https://doi.org/10.1080/00131911.2018.1388614 | DOI 10.1080/00131911.2018.1388614

[22] Fantuzzo, J., McWayne, C., & Perrty, M. A. (2004). Multiple dimensions of family involvement and their relations to behavioral and learning competencies for urban, low-income children. School Psychology Review, 33(4), 467–480. | DOI 10.1080/02796015.2004.12086262

[23] Fay, B. (2002). Současná filosofie sociálních věd. Slon.

[24] Galper, A., Wigfield, A., & Seefeldt, C. (1997). Head Start parents' beliefs about their children's abilities, task values, and performances on different activities. Child Development, 68(5), 897–907. | DOI 10.2307/1132040

[25] Griffith, J. (1996). Relation of parental involvement, empowerment, and school traits to student academic performance. Journal of Educational Research, 90(1), 33–41. | DOI 10.1080/00220671.1996.9944441

[26] Harris, A., & Goodall, J. (2008). Do parents know they matter? Engaging all parents in learning. Educational Research, 50(3), 277–289. | DOI 10.1080/00131880802309424

[27] Hegarty, S. (1993). Home-school relations: A perspective from special education. In P. Munn (Ed.), Parents and schools: Customers, managers or partners? (s. 117–130). Routledge.

[28] Hill, N. E., & Tyson, D. F. (2009). Parental involvement in middle school: a meta-analytic assessment of the strategies that promote achievement. Developmental Psychology, 45(3), 740–763. | DOI 10.1037/a0015362

[29] Hornby, G., & Lafaele, R. (2011). Barriers to parental involvement in education: An explanatory model. Educational Review, 63(1), 37–52. https://doi.org/10.1080/00131911.2010.488049 | DOI 10.1080/00131911.2010.488049

[30] Christenson, S. L., Rounds, T., & Gorney, D. (1992). Family factors and student achievement: An avenue to increase students' success. School Psychology Quarterly, 7(3), 178–206. https://doi.org/10.1037/h0088259 | DOI 10.1037/h0088259

[31] Chrobák, T. (2020, březen 26). Pojďme využít příležitosti a na chvíli zrušit povinné úkoly i známky. A pozorujme, co se stane. Rodiče vítáni. https://www.rodicevitani.cz/rodina-a-skola/domaci-priprava/tomas-chrobak-pojdme-vyuzit-prilezitosti-a-na-chvili-zrusit-povinne-ukoly-iznamky-a-pozorujme-co-se-stane/

[32] Jeynes, W. H. (2005). A meta-analysis of the relation of parental involvement to urban elementary school student academic achievement. Urban Education, 40(3), 237–269. https://doi.org/10.1177/0042085905274540 | DOI 10.1177/0042085905274540

[33] Jeynes, W. H. (2011). Parental involvement and academic success. Routledge.

[34] Katrňák, T. (2004). Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Sociologické nakladatelství.

[35] Kim, E. M., Sheridan, S. M., Kwon, K., & Koziol, N. (2013). Parent beliefs and children's social-behavioral functioning: The mediating role of parent-teacher relationships. Journal of School Psychology, 51(2), 175–185. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2013.01.003 | DOI 10.1016/j.jsp.2013.01.003

[36] Konopásek, Z. (2005). Co znamená interpretovat text? In M. Miovský, I. Čermák, & V. Chrz (Eds.), Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku IV. – vybrané aspekty teorie a praxe (s. 85–95). Univerzita Palackého. http://zdenek.konopasek.net/docs/Konopasek-Co-znamena-interpretovat-text.pdf

[37] Kostelecká, Y. (2017). Home education experience in selected post-communist countries. In M. Gaither (Ed.), The Wiley handbook of home education (s. 422–445). Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118926895.ch17 | DOI 10.1002/9781118926895.ch17

[38] Machovcová, K., Beláňová, A., Kostelecká, Y., & McCabe, M. (2020). Rodičovské vnímání dětských potřeb a rozhodnutí vzdělávat doma. Studia paedagogica, 25(1), 33–50. https://doi.org/10.5817/SP2020-1-2 | DOI 10.5817/SP2020-1-2

[39] Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. Forum: Qualitative social research, 1(2). http://dx.doi.org/10.17169/fqs-1.2.1089 | DOI 10.17169/fqs-1.2.1089

[40] Morgan, D. L. (2007). Paradigms lost and paradigms regained: Methodological implication of combining qualitative and quantitative methods. Journal of Mixed Methods Research, 1(1), 48–76. https://doi.org/10.1177/2345678906292462 | DOI 10.1177/2345678906292462

[41] Munn, P. (1993). Parents and schools: Customers, managers or partners? Routledge.

[42] Plowden Report. (1967). Children and their primary schools. Report of the Central Advisory Council for Education in England. HMSO.

[43] Prokop, D., Hrubá, L., & Kunc, M. (2020, duben 6). Ekonomické problémy domácností a distanční vzdělávání. Report z longitudinálního výzkumu Život během pandemie. https://drive.google.com/file/d/1xiYSzGcptexPnACF3CiEVqMl3bfZwssm/view

[44] Rabušicová, M., Šeďová, K., Trnková, K., & Čiháček, V. (2004). Škola a (versus) rodina. Masarykova univerzita.

[45] Ramajzlová, Z. (2020, březen 25). Podněty pro učitele a školy v nouzovém stavu s ohledem na sociálně znevýhodněné děti. Člověk v tísni. https://www.clovekvtisni.cz/podnety-pro-ucitele-a-skolyv-nouzovem-stavu-s-ohledem-na-socialne-znevyhodnene-deti-6525gp

[46] Rendl, M., & Škloudová, A. (2004). Proměny "žákovství" v pražských školách. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 52(9), 17–35.

[47] Roberts, C. W. (1989). Other than counting words: a linguistic approach to content analysis. Social Forces, 68(1), 147–77.

[48] Seginer, R. (2006). Parents' educational involvement: A developmental ecological perspective. Parenting: Science and Practice, 6(1), 1–48. https://doi.org/10.1207/s15327922par0601_1 | DOI 10.1207/s15327922par0601_1

[49] Singh, K., Bickley, P. G., Keith, T. Z., Keith, P. B., Trivette, P., & Anderson, E. (1995). The effects of four components of parental involvement on eighth-grade student achievement: structural analysis of NELS-88 data. School Psychology Review, 24(2), 299–317. | DOI 10.1080/02796015.1995.12085769

[50] Smetáčková, I. (2012). Škola jako téma rozhovorů mezi dětmi a rodiči. Studia paedagogica, 16(2), 9–26. https://doi.org/10.5817/SP2011-2-1 | DOI 10.5817/SP2011-2-1

[51] Šeďová, K. (2004). Role rodičů ve vztahu ke škole: teoretické koncepty a empirická zjištění. In M. Rabušicová, K. Šeďová, K. Trnková, & V. Čiháček (Eds.), Škola a (versus) rodina (s. 33–51). Masarykova univerzita.

[52] Šeďová, K. (2009). Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy. Studia paedagogica, 14(1), 27–52.

[53] Štech, S. (1994). Co je to učitelství a lze se mu naučit? Pedagogika, 44(4), 310–320.

[54] Štech, S. (2003). Škola, nebo domácí vzdělávání? Teoretická komplikace jedné praktické otázky. Pedagogika, 53(4), 418–436.

[55] Štech, S. (2004). Angažovanost rodičů ve školní socializaci dětí. Pedagogika, 54(4), 374–388.

[56] Štech, S., & Viktorová, I. (2001). Vztahy rodiny a školy – hledání dialogu. In Z. Kolláriková & B. Pupala (Eds.), Předškolní a primární pedagogika (s. 57–94). Portál.

[57] Štech, S. (2011). Význam školy jako instituce. In O. Kaščák & B. Pupala (Eds.), Škola – statický element v sociálnej dynamike (s. 15–24). Iura Edition.

[58] Švaříček, R., & Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál.

[59] Turney, K., & Kao, G. (2009). Barriers to school involvement: Are immigrant parents disadvantaged? Journal of Educational Research, 102(4), 257–271. https://doi.org/10.3200/JOER.102.4.257-271 | DOI 10.3200/JOER.102.4.257-271

[60] Williams, T. T., & Sánchez, B. (2012). Parental involvement (and uninvolvement) at an inner-city high school. Urban Education, 47(3), 625–652. https://doi.org/10.1177/0042085912437794 | DOI 10.1177/0042085912437794

[61] Woods, P., & Jeffrey, B. (2002). The reconstruction of primary teachers' identities. British Journal of Sociology of Education, 23(1), 89–106. https://doi.org/10.1080/01425690120102872 | DOI 10.1080/01425690120102872

[62] Zounek, J., Juhaňák, L., Staudková, H., & Poláček, J. (2016). E-learning: učení (se) s digitálními technologiemi. Wolters Kluwer.

Metriky

1177

Views

895

PDF views