Školský management

MacGregor, S., Brown, C., & Flood, J. (2021). Exploring the Role of Positive Leadership for Mobilizing Innovative Practices: A Social Network Approach.

Buchberger, I., Kovač, V., & Bastalić, A. (2018). Přínos distributivního vedení škol k pracovní spokojenosti učitelů.

Niklasson, L. (2017). Trust and Control in Implementing Changes: A Study of How Principals Handle Changes in Time Allocated for Math in Primary Schools.

Veselý, A. (2017). Education Officials Between Hierarchies and Networks.

Bilgin-Aksu, M., Aksu, T., & Polat, S. (2016). School Administrator Self-Esteem and Its Relationship to Trust in Teachers.

Lundgren, M., von Schantz Lundgren, I., & Kihlstrand, A. (2015). Learning Study: Rozvoj školy skrze kolegiální učení učitelů.

Hloušková, L., Trnková, K., Lazarová, B., & Pol, M. (2015). Diverzita žáků: Téma pro vedení školy.

Penninckx, M., Vanhoof, J., & Van Petegem, P. (2015). Evaluating the Effectiveness of a Professional Development Programme on Pupil Well-being in Primary Schools.

Sedláček, M., Pol, M., Hloušková, L., Lazarová, B., & Novotný, P. (2014). Internal setting and organisational learning in schools.

Lárusdóttir, S. (2013). Role výchovy a vzdělávání v procesu utváření morálního přístupu k vedení.

Sedláček, M., Pol, M., Hloušková, L., Lazarová, B., & Novotný, P. (2013). Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení.

Mazurkiewicz, G., & Walczak, B. (2012). Evaluace jako diskurz. Komunikace a/versus kontrola v novém modelu školní inspekce v Polsku.

Pol, M., Hloušková, L., Novotný, P., & Sedláček, M. (2009). Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol.

Pol, M., Hloušková, L., Novotný, P., & Sedláček, M. (2010). Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám.

Kasíková, H., & Dubec, M. (2009). Spolupráce učitelů: od větší k menší neznámé.

Lukas, J. (2009). Vztahy mezi učiteli a řediteli na základních školách – přehled relevantních výzkumů.

Stanković, D. (2009). Kolegiální vztahy a zapojení učitelů do rozvoje školy.