Role výchovy a vzdělávání v procesu utváření morálního přístupu k vedení

Roč.18,č.2-3(2013)
Studia paedagogica: Dobro a zlo ve výchově

Abstrakt

Článek se ve světle dopadů ekonomického kolapsu Islandu v říjnu 2008 zabývá potřebou formální revize islandského vzdělávacího systému. V článku zdůrazňujeme především fakt, že většina islandských lídrů, kteří se na islandském ekonomickém kolapsu podíleli, byli absolventy islandského vzdělávacího systému. Ukázalo se, že sami sebe považují za jedince, kteří se nezodpovídají ani svým spoluobčanům, ani občanům jiných zemí. Je zřejmé, že vzdělávání těchto lídrů kladlo přílišný důraz na kognitivní aspekty výchovy a vzdělávání na úkor rozvoje morálního úsudku. Proto navrhujeme takovou nápravu tohoto nedostatku islandského vzdělávacího systému, díky níž by budoucí lídři Islandu nebyli připraveni o možnost rozvíjet nejen své kognitivní, ale také morální znalosti a dovednosti. Dále máme za to, že na vzestup a pád islandské ekonomiky lze pohlížet coby na případovou studii, z níž se mohou poučit jak Islanďané, tak také občané dalších zemí. Tato hořká zkušenost by se tak mohla změnit v lekci, již je možné aplikovat i za hranicemi ostrova Islandu. Za tímto účelem se v článku pokoušíme nalézt odpovědi na otázku, jakou hrají školy roli v ovlivňování žáků nejen v oblasti profesní přípravy, ale také v oblasti rozvoje morálního rozhodování.


Klíčová slova:
výchova, morálka, morální vedení, vedení, Island

Stránky:
141–156
Reference

Abel, A. T. (2000). The characteristics, behaviors, and effective work environments of servant leaders: A Delphi study. Blacksburg: University Libraries, Virginia Polytechnic Institute and State University.

Act No. 161/2002 of Financial Undertakings. Dostupné z: http://www.spron.is/media/PDF/annexure_7__Act1612002.pdf

Act No. 135/2008 on the Offi ce of a Special Prosecutor. Dostupné z: http://eng.innanrikis-raduneyti.is/laws-and-regulations/english/procedural-law/nr/6608

Árnason, V. (1995). Sidvaeding stjórnmála. Erindi fl utt á rádstefnu um sidferdi stjórnmála

21. janúar 1995. [Making politics ethical. A paper presented at a conference about ethics in politics 21st January, 1995]. In J. Á. Kalman (Ed.), Sidferdi og stjórnmál (s. 69–83). Reykjavík: Sidfrædistofun Háskóla Íslands.

Árnason, J. (1955). Þjónusta [Service]. In I. Indridason (Ed.), Jón Árnason áttrædur. Úrval úr greinum hans og afmæliskvedjur frá nokkrum vinum (s. 117–133). Akureyri: Prentverk Odds Björnssonar.

Avolio, B. J., Gardner, W. L., Walumbwa, F. O., Luthans, F., & May, D. R. (2004). Unlocking the mask: A look at the process by which authentic leaders impact follower attitudes and behaviours. The Leadership Quarterly, 15(6), 801–823. DOI: 10.1016/j.leaqua.2004.09.003

Badaracco, J. L. (2006). Questions of character: Illuminating the heart of leadership through literature. Boston: Harvard Business School Press.

Bamber, P., & Hankin, L. (2011). Transformative learning through service-learning: No passport required. Education and Training, 53(2/3), 1–26.

Begley, P. T. (2003). In pursuit of authentic school leadership practices. In P. T. Begley & O. Johansson (Eds.), The ethical dimension of school leadership (s. 1–12). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Bhindi, N., & Duignan, P. (1997). Leadership for a new century: Authenticity, intentionality, spirituality and sensibility. Educational Management Administration & Leadership, 25(2), 117–132. DOI: 10.1177/0263211X97252002

Bolman, L. G., & Deal, T. E. (2001). Leading with Soul. An Uncommon Journey of Spirit. San Francisco: Jossey-Bass.

Branson, C. M. (2005). Exploring the concept of values-led principalship. Leading and Managing, 11(1), 14–31.

Branson, C. M. (2007). Improving leadership by nurturing moral consciousness through structured self-reflection. Journal of Educational Administration, 45(4), 471–495. DOI: 10.1108/09578230710762463

Branson, C. M. (2009). Leadership for an age of wisdom. Dordrecht: Springer.

Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (1996). Implementing service learning in higher education. Journal of Higher Education, 67(2), 222–239. DOI: 10.2307/2943981

Buiter, W., & Sibert, A. (2008). The collapse of Iceland’s banks: the predictable end of a non-viable business model. Dostupné z: http://www.voxeu.org/index.php?q=node/2498

Campbell, E. (1997). Administrators’ decisions and teachers’ ethical dilemmas: Implications for moral agency. Leading and Managing, 3(4), 247–257.

Campell, E. (2008). Preparing ethical professionals as a challenge for teacher education. In K. Tirri (Ed.), Educating Moral Sensibilities in Urban Schools (s. 3–18). Rotterdam: Sense Publishers.

Cerit, Y. (2009). The Effects of Servant Leadership Behaviors of School Principals on Teachers’ Job Satisfaction. Educational Management Administration & Leadership, 37(5), 600–623.

Cooper, T. L. (1998). The responsible administrator: An approach to ethics for the administrative role. San Francisco: Jossey Bass.

Crow, G. M., & Grogan, M. (2005). The development of leadership thought and practice in the United States. In F. W. English (Ed.), The Sage handbook of educational leadership: Advances in theory, research, and practice (s. 363–370). Thousand Oaks: Sage.

Duignan, P. A. (2003). Authenticity in leadership: Encouraging the heart, celebrating the spirit. Australian Lutheran Education Yearbook, 7, 9–13.

Editors of Eggin. (2009). Raddir Fólksins krefja fjármálaráðherra um tafaralausa afsögn.

Raddir Fólksins krefja fjármálaráðherra um tafaralausa afsögn. (2009). Dostupné z: http://www.eggin.is/frettir/raddir-fi ns-krefja-fjrerra-um-tafarlausa-afs/

Eraut, M. (1993). Teacher accountability: Why is it central in teacher professional development? In L. Kremer-Hayon, H. C. Vonk, & R. Fessler (Eds.), Teacher professional development: A multiple perspective approach (s. 23–43). Amsterdam: Swets and Zeitlinger.

Erickson, R. J. (1995). The importance of authenticity for self and society. Symbolic Interactions, 18(2), 121–144. DOI: 10.1525/si.1995.18.2.121

Evers, C. (1992). Ethics and ethical theory in educational leadership: A pragmatic and holistic approach. In P. Duignan & R. Macpherson (Eds.), Educational leadership: A practical theory for new administrators and managers (s. 21–43). London: Falmer.

Finnbogason, G. E. (1996). Skólastarf og markadslogmálin. Valddreifi ng, aukid valfrelsi og einkavaeding. [Schooling and the market: Decentralization, increased choice, privatization]. Uppeldi og menntun, 5(1), 63–76.

Flannery, M. (2010). Addraganadi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburdir. Reykjavík: Rannsóknarnefnd Althingis. Dostupné z: http://www.rna.is/media/skjol/RNABindi7.pdf

Gísladóttir, I. S. (2010). Háskaleg og ótímabaer samfélagstilraun. [A dangerous and untimely social experiment]. Tímarit Máls og Menningar, 71(1), 4–16.

Gold, A. (1996). Women into educational management. European Journal of Education, 31(4), 419–433.

Greenleaf, R. (1977). Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness. New York: Paulist Press.

Gudbjornsdóttir, G. (2001). Ordraedur um árangur, skilvirkni og kyngervi vid stjórnun Menntastofnana. [Discourses on effectiveness and success in the management of educational institutions]. Uppeldi og Menntun, 10(1), 9–45.

Hannesson, S. (1965). Á valdi vorsins. Ritsafn. [Captivated by the spring: Collected works]. Hafnarfjörður: Systkynin frá Litla-Hvammi.

Hodgkinson, C. (1978). Towards a philosophy of administration. Guildford: Basil Blackwell.

Hodgkinson, C. (1991). Educational leadership. The moral art. Albany: State University of New York Press.

Ilies, R., Morgeson, F. P., & Nahrgang, J. D. (2005). Authentic leadership and eudaemonic well-being: Understanding leader-follower outcomes. The Leadership Quarterly, 16(3), 373–394.

Jackson, R. (2009). Iceland after a year of financial crisis. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/bc6e24b8-b3a5-11de-ae8d-00144feab49a.html#axzz2XAOod3RW

Joly, E. (2008). Justice under siege. One woman’s battle against a European Oil Giant. London: Citizen Press.

Leonard, P. (2007). Ethical literacy for teacher and school leadership education: A matter of attitude. Journal of Educational Administration, 45(4), 413–426. DOI: 10.1108/09578230710762436

MacGilchrist, B., Myers, K., & Reed, J. (1997). The Intelligent School. London: Sage Publications.

Marshall, P. S. (2001). The Power to Transform. Leadership that Brings Learning and Schooling to Life. San Francisco: Jossey-Bass.

Northouse, P. G. (2007). Leadership: Theory and practice. Thousand Oaks: Sage Publications.

Patterson, K. A. (2003). Servant leadership: A theoretical model. Dostupné z: http://www.regent.edu/acad/global/publications/sl_proceedings/2003/patterson_servant_leadership.pdf

Pálsson, B. (2010). Vilji til gódra verka. Hvernig hafa skólastjórar áhrif á midlun idferdislegra gilda. Reykjavík: Háskólaprent ehf.

Proppé, Ó. (1983). Studlar skólinn að betri menntun og auknu lýdrædi? Tímarit Máls og Menningar, 44(4), 365–374.

Rebore, R. W. (2001). The ethics of educational leadership. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Richmon, M. J. (2003). Persistent diffi culties with values in educational administration: Mapping the terrain. In P. T. Begley & O. Johansson (Eds.), The Ethical Dimensions of School Leadership (s. 33–47). Dordrecht: Kluwer Academic Publications.

Sergiovanni, T. J. (1996). Leadership for the schoolhouse. How is it different? Why is it important? San Francisco: Jossey-Bass.

Sergiovanni, T. J. (2001). The principalship. A reflective practice perspective. Boston: Allyn and Bacon.

Sergiovanni, T. J. (2006). The principalship. A reflective practice perspective. Boston: Pearson.

Shamir, B., & Eilam, G. (2005). “What’s your story?” A life-stories approach to authentic leadership development. The Leadership Quarterly, 16(3), 395–417. DOI: 10.1016/j.leaqua.2005.03.005

Shapiro, J. P., & Hassinger, R. E. (2007). Using case studies of ethical dilemmas for the development of ethical literacy: Towards educating for social justice. Journal of Educational Administration, 45(4), 451–470. DOI: 10.1108/09578230710762454

Shapiro, J. P., & Stefkovich, J. A. (2005). Ethical Leadership and Decision Making in Education: Applying theoretical perspectives to complex dilemmas. New York: Lawrence Erlbaum.

Skúlason, P. (1987). Pælingar. Safn erinda og greina. Reykjavík: Self-published.

Skúlason, P. (2008). Menning og markadshyggja. Skírnir, 182(1), 5–40.

Skúlason, P. (2009). Hvers konar samfélag viljum við? [What kind of society do we want?]. Tímarit Máls og Menningar, 70(2), 5–12.

Starratt, R. J. (1995). Leaders with vision. The quest for school renewal. Thousand Oaks: Corwin Press.

Starratt, R. J. (2003). Centering educational administration: Cultivating meaning, community, responsibility. New York: Lawrence Erlbaum.

Starratt, R. J. (2012). Cultivating an ethical school. New York: Routledge.

The Compulsory School Act. (2008). Dostupné z: http://eng.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf_Annad/Compulsory_school_Act.pdf

Tirri, K. (2008). Introduction. In K. Tirri (Ed.), Educating moral sensibilities in urban schools (s. xi–xv). Rotterdam: Sense Publishers.

Tuana, N. (2007). Conceptualizing ethical literacy. Journal of Educational Administration, 45(4), 364–378. DOI: 10.1108/09578230710762409

Warner, J. (2009). Baugur was always an accident waiting to happen. Dostupné z: http://www.highbeam.com/doc/1P2-19839299.html

Wilson, J. (2011). Service-learning and the development of empathy in US college students. Education and Training, 53(2/3), 27–42.

Metriky

0


12

Views

2

PDF views