Diverzita a inkluze

Portešová, Š., Jabůrek, M., Tancoš, M., Chvojková, E., & Válková, S. (2020). Shoda pedagogické nominace a skupinového testu inteligence při skríningu intelektového nadání – sonda do problematiky.

Sneyers, E., Vanhood, J., & Mahieu, P. (2020). Bias in Primary School Teachers’ Expectations of Students? A Study of General and Specific Bias Towards SES, Ethnicity and Gender. 

Machovcová, K., Beláňová, A., Kostelecká, Y., & McCabe, M. (2020). Rodičovské vnímání dětských potřeb a rozhodnutí vzdělávat doma. 

Straková, J., Simonová, J., & Friedlaenderová, H. (2019). Postoje odborné a laické veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání v kontextu obecných postojů k vnější diferenciaci.

Záleská, K. (2018). Vzdělávání dětí cizinců perspektivou rovných vzdělávacích příležitostí.

Bugno, L. (2018). Clues to the Wind’s Direction: Sailing on Teachers’ Beliefs About Cultural Diversity. Results From a Semi-Structured Interview in the Italian Context.

Preissová Krejčí, A., Cichá, M., & Máčalová, J. (2016). Redukcionistické chápání multikulturní výchovy na českých školách.

Ferdanová, J. (2015). Typologie výukových strategií podporující inkluzi ve vzdělávání.

Hloušková, L., Trnková, K., Lazarová, B., & Pol, M. (2015). Diverzita žáků: Téma pro vedení školy.

Záleská, K. (2015). Neočekávané efekty začleňování dětí přistěhovalců v norské základní škole.

Stejskalová, M. (2014). Zahraničná inšpirácia pre vzdelávanie rómskych detí – teoretická perspektíva.