Vzdělávání dospělých

Kalenda, J. (2021). Tři vlny: vývoj teorií účasti dospělých ve vzdělávání (1960 až 2019).

Gregorzewski, M. (2018). Where Teachers Learn Through Work and Students Work to Learn: An Empirically Informed Report on Two Examples of Educational Innovations From a German School.

Hlaďo, P., & Ježek, S. (2018). Measurement of Career-specific Parental Behaviors Perceived by Czech Adolescents.

Doroftei, A. O., da Silva, S. M., & Araújo, H. C. (2018). Perspectives of Young People Enrolled in Apprenticeship Courses in Portugal About Learning in Work Contexts.

Millová, K., & Blatný, M. (2018). Objective and Subjective Work Characteristics and Their Relation to the Successful Development of Adults in a Society after a Macrosocial Transition.

Zhao, Y., & Ko, J. (2018). Workplace Learning in the Professional Development of Vocational Education Teachers.

Toiviainen, H., & Vetoshkina, L. (2018). Learning for the Complex Object of Work in a Digital Printing Network.

van Dellen, T. (2018). Learning for Work From the Past, in the Present, and Into the Future?.

Howard, E. A. (2018). Building Foundation on Sand: Certified TEFL Teachers’ Shifting Identity through Practice.

van Dellen, T. (2012). Celoživotní učení a chuť se učit.

Nehyba, J. (2012). Tři inspirace od Petera Jarvise.

Despotović, M. (2012). Vzdělávání dospělých mezi profesionalizací a profesionalismem.

Dvořáková, M. (2012). Teorie transformativního učení (se) dospělých.

Milana, M., & Skrypnyk, O. (2012). Konceptualizace profesionality u vzdělavatelů dospělých.

Evans, L. (2012). Úvahy o profesionalitě vzdělavatelů dospělých.

Kopecký, M. (2012). (Ne)účast dospělých ve vzdělávání jako výsledek individuálních strategií sociálně zakotvených jednotlivců.

Rabušicová, M., Kamanová, L., & Pevná, K. (2014). Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu.

Rabušicová, M., Kamanová, L., & Pevná, K. (2015). Učit se a stárnout aktivně: senioři v mobilních počítačových učebnách.

van Dellen, T. (2015). The Dutch Lifelong Learning Scene: Continuing Unresolved Issues and Two Alternative Perspectives.

Rabušicová, M., Pevná, K., & Vařejková, Z. (2015). Surrogate Grandparents as Actors in Intergenerational Learning.

Kamanová, L., Pevná, K., & Rabušicová, M. (2016). A Family Business as a Space for Intergenerational Learning Interactions.

Nováčková, E. (2016). Effects of Intergenerational Learning in a Small Manufacturing Company.

Kalenda, J., & Kočvarová, I. (2017). Proměny bariér ke vzdělávání dospělých v České republice: 2005–2015.