Vzdělávání a profesní rozvoj učitelů

Pavlasová, L., Robová, J., Uličná, K., Vondrová, N., Stará, J., & Novotná, M. (2022). Vliv přípravného studia učitelů na rozvoj jejich profesního vidění.

Gutwirth, G., Goffin, E., & Vanhoof, J. (2021). Sensemaking unraveled: how teachers process school performance feedback data.

Orchard, J., Kelly, L., & Winstanley, C. (2020). ‘Head’ and ‘Heart’ Work: Re-Appraising the Place of Theory in the ‘Academic Dimension’ of Pre-Service Teacher Education in England. 

Holloway, J. (2020). Aligning Teacher Preparation, Professional Development and Evaluation: The Orthodoxy of TAP Teachers and Teaching. 

Samková, L. (2018). Uplatnění otevřeného přístupu k matematice v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ – empirická studie v kontextu badatelsky orientovaného kurzu.

Howard, E.A. (2018). Building Foundation on Sand: Certified TEFL Teachers’ Shifting Identity through Practice.

Gregorzewski, M. (2018). Where Teachers Learn Through Work and Students Work to Learn: An Empirically Informed Report on Two Examples of Educational Innovations From a German School.

Davidsdottir, S., & Lisi, P. (2012). Spolupráce učitelů a jak ji podněcovat (poznatky z longitudinální a průřezové studie interní evaluace na Islandu).

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2014). On the Way to Dialogic Teaching: Action Research as a Means to Change Classroom Discourse.

Novotný, P., & Brücknerová, K. (2014). Intergenerational Learning Among Teachers: An Interaction Perspective.

Lehesvuori, S., & Viiri, J. (2015). Od teorie k praxi: Od plánování dialogického vyučování k jeho reflexi.

Lundgren, M., von Schantz Lundgren, I., & Kihlstrand, A. (2015). Learning Study: Rozvoj školy skrze kolegiální učení učitelů.

Koubek, P., & Janík, T. (2015). Výzkumy subjektivních teorií učitelů v kontextu profesního rozvoje: přehledová studie.

Lojdová, K., & Lukas, J. (2015). Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: studentka Alice.

Nehyba, J., & Svojanovský, P. (2016). Tacitní znalosti v metaforách studentky učitelství.

Sucháček, P. (2016). Implementace prvků dialogického vyučování v rámci mikrovyučování u studentů učitelství přírodovědných předmětů.

Brücknerová, K., & Novotný, P. (2017). Trust Within Teaching Staff and Mutual Learning Among Teachers.

Černá, M., Píšová, M., Vlčková, K. (2017). Vliv klinické zkušenosti na profesní rozvoj studentů učitelství.

Hales, P. (2017). Shifts in Teacher Talk in a Participatory Action Research Professional Learning Community.

Lehesvuori, S. et al. (2017). Enhancing Dialogic Argumentation in Mathematics and Science.

Šeďová, K. et al. (2017). Teachers’ Emotions in Teacher Development: Do They Matter?

Hellemans, L., Haesen, S. (2017). Benefits of a Small Research Study for the Teacher Education at a University of Applied Sciences: A Case Study.

Symeonidis, V. (2017). Weaving the Threads of a Continuum: Teacher Education in Hungary from the Perspective of European Developments.