Děti, žáci, studenti

Papajoanu, O., Voňková, H., & Vlčková, K. (2021). Motivace k učení se angličtině ve vztahu ke známkám a studijním aspiracím u žáků základních škol. 

Lintner, T., & Šalamounová, Z. (2021). Classroom Space and Student Positions in Peer Social Networks: An Exploratory Study.

Bron, A., & Thunborg, C. (2020). Struggles in Becoming Employable: Non-Traditional Student Narratives of the Transition from Higher Education to Working Life in Sweden.

Malach, J., Vicherková, D., & Barot, T. (2020). Locus of Control Analysed with Regards to Non-Traditional Tertiary Students of Education. 

Dotta, T. L., Leite, C., & Lopes, A., (2020). Entering Higher Education After 30: What Can Be Learned from Biographical Narratives of Non-Traditional Students.

Brücknerová, K., Rozvadská, K., Knotová, D., Juhaňák, L., Rabušicová, M., & Novotný, P. (2020). Educational Trajectories of Non-Traditional Students: Stories Behind Numbers.

Carreira, P., & Lopes, S. A. (2020). Mature vs Young Working Students: Similarities, Differences, and Drivers of Graduation and Dropout. 

Brändle, T., & Ordemann, J. (2020). Same Same but Different? Non-Traditional Students and Alumni in Germany.

Tieben, N. (2020). Ready to Study? Academic Readiness of Traditional and Non-Traditional Students in Germany.

Šmejkalová, M., & Chvál, M. (2020). Řešení úloh z morfologie češtiny žáky 4.–9. ročníků základních škol. 

Lorenzová, J. (2020). Motivace studentů a absolventů ke studiu oboru sociální pedagogika – mezi osobním rozvojem a službou?

Hlaďo, P., Lazarová, B., & Hloušková, L. (2019). Career Adaptability of Vocational Education and Training Graduates in the Period of Prospective School-to-Work Transition.

Hladík, J., Ingrová, N., & Sobková, N. (2018). Sociální a personální kontext interkulturního učení žáků středních škol.

Záleská, K. (2018). Vzdělávání dětí cizinců perspektivou rovných vzdělávacích příležitostí.

Kajamaa, A., Kumpulainen, K., & Rajala, A. (2018). A Digital Learning Environment Mediating Students’ Funds of Knowledge and Knowledge Creation.

Jarvoll, A. (2018). “I’ll have everything in diamonds!”: Students’ Experiences With Minecraft at School.

Daneback, K., Bjereld, Y., Macháčková, H., Ševčíková, A., & Dědková, L. (2018). Bullied Online but Not Telling Anyone: What Are the Reasons for Not Disclosing Cybervictimization?.

Šmejkalová, M., & Chvál, M. (2020). Řešení úloh z morfologie češtiny žáky 4.–9. ročníků základních škol.

Chvál, M., & Šmejkalová, M. (2018). Řešení úloh z české syntaxe žáky 4.–9. ročníků základních škol.

Hrbáčková, K., & Hladík, J. (2018). Autoregulace žáků v závislosti na vnímaných projevech rizikového chování.

Drexlerová, A. (2018). Kluků je škoda, holky na to nemají: genderové aspekty v hodnocení nejslabších žáků třídy.

Kunos, N. (2017). Školní vyhoření u maďarských středoškoláků a odpovědnost učitele při prevenci – nový aspekt učitelských kompetencí.

Lojdová, K. (2016). Student Nonconformity at School.

Římánková, A., & Sedláček, M. (2016). Vybrané strategie podvádění žáků a autoregulace učení.

Brestovanský, M., Sádovská, A., Kusý, P., & Podmanický, I. (2015). Charakteristiky hodnotenia a sebahodnotenia prosociálneho správania u žiakov piatych a šiestych ročníkov vybraných základných škôl.

Čejková, I. (2014). Nuda ve škole.

Pihlgren, A. (2014). Rodičovské schůzky vedené žáky.

Smetáčková, I., Novotná, H., & Šimečková, P. (2014). Žákovská verbální vulgarita o přestávkách a o vyučování.

Teplá, M. (2014). Zaostřeno na šprty.

Vala, J., & Chráska, M. (2014). Recepce poezie u žáků středního odborného učiliště a gymnázia.

Fonseca, L. (2013). „Všichni vědí, že opisovat se nemá, ale stejně to každý dělá.“ Pedagogický pohled na paradoxy „férového“ opisování.

Machů, E. (2013). Radosti a trápení nadaných dětí.

Vrbová, J. (2013). „Co mi ve škole vadí víc, podvádění, či klamání?“ Postoje žáků k nečestnému chování ve škole v kontextu školního podvádění.

Bradová, J. (2012). Keď zasadací poriadok funguje alebo učiteľsko-žiacke preferencie pri obsadzovaní priestoru školskej triedy.

Klusák, M. (2012). K roli her v morálním vývoji dítěte podle teorie Jeana Piageta.

Jandová, K. (2012). Stres a žáci středních škol.

Gavora, P. (2011). Smelosť verzus ostýchavosť v komunikácii gymnazistov.

Smetáčková, I. (2011). Škola jako téma rozhovorů mezi dětmi a rodiči.

Kubiatko, M. (2011). Bez prírodopisu to nejde alebo Ako ho vnímajú žiaci základných škôl.

Makovská, Z. (2010). Pojetí moci v žákovských vyprávěních.

Pavelková, I., Purková, V., & Menšíková, V. (2010). Časová perspektiva jako významný regulativ v lidském životě a žákovské motivaci.

Krejčová, L. (2009). Význam učitelů a školního prostředí pro motivaci dospívajících při studiu ve středních školách.