Nemíchejme politiky, výzkumníky a praktiky: rozhovor s Lejfem Moosem

Roč.18,č.1(2013)
Studia paedagogica

Abstrakt

Rozhovor s profesorem Moosem proběhl v Brně 14. listopadu 2012 u příležitosti série jeho přednášek na Ústavu pedagogických věd Filozofi cké fakulty Masarykovy univerzity. Rozhovor vedli Petr Novotný a Roman Švaříček.


Stránky:
97–104
Metriky

0

0


15

Views

7

PDF views