Hledání skrytých kvalit: rozhovor s Fredem Korthagenem

Roč.19,č.1(2014)
Studia paedagogica

Abstrakt
Rozhovor s profesorem Fredem Korthagenem proběhl v Brně 25. února 2014 u příležitosti série jeho přednášek na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Rozhovor vedli Zuzana Šalamounová a Roman Švaříček.

Stránky:
125–135
Reference

[1] Dilts, R. (1990). Changing belief systems with NLP. Cupertino: Meta Publications.

[2] Korthagen, F. A. J. (2004). In search of the essence of a good teacher: Towards a more holistic approach in teacher education. Teaching and Teacher Education, 20(1), 77–97.

[3] Korthagen, F. A. J. (2011). Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

[4] Korthagen, F., & Vasalos, A. (2005). Levels in reflection: Core reflection as a means to enhance professional development. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 11(1), 47–71.

Metriky

0

0


21

Views

7

PDF views

2

PDF (English) views