Osvojování dovednosti čtení očima matek žáků 1. třídy

Roč.22,č.3(2017)
Studia paedagogica

Abstrakt
Cílem této studie je přispět k porozumění toho, jaký význam připisují matky žáků 1. tříd jejich právě osvojované dovednosti čtení, včetně toho, co v tomto kontextu pociťují jako čtenářský problém. Studie čerpá z dat získaných hloubkovými polostrukturovanými rozhovory s 10 matkami. Rozhovory byly pořízeny koncem 2. pololetí školního roku 2015/2016. Prostřednictvím kvalitativní analýzy dat byly identifikovány tři různé čtenářské aspirace, které matky vzhledem ke svým dětem mají: praktická (aby si dítě osvojilo techniku čtení dostatečně dobře na to, aby ji mohlo využívat ve svém každodenním životě), prožitková (aby dítě mělo rádo knihy a našlo si ke čtení pozitivní vztah) a rozvojová (aby si dítě osvojilo čtení jako hodnotu pro svůj další osobní rozvoj). Ukazuje se, že s ohledem na své čtenářské aspirace matky různým z působem nahlížejí také na to, co považují při čtení svých dětí za problém a co nikoli, respektive které jejich čtenářské obtíže vnímají velmi citelně a na kterých jim naopak zase tolik nezáleží.

Klíčová slova:
čtenářská gramotnost; čtenářské aspirace; čtenářské problémy; 1. třída; rodičovské zapojení

Stránky:
121–148
Reference

[1] Akita, K., & Muto, T. (1996). Why do mothers read picture-books to their children? Mothers' conceptions and their setting environment on reading. Japanese Journal of Educational Psychology, 44(1), 109–120. | DOI 10.5926/jjep1953.44.1_109

[2] Audet, D., Evans, M. A., Williamson, K., & Reynolds, K. (2008). Shared book reading: Parental goals across the primary grades and goal-behavior relationships in junior kindergarten. Early Education and Development, 19(1), 112–137. | DOI 10.1080/10409280701839189

[3] Baker, L., & Scher, D. (2002). Beginning reader's motivation for reading in relation to parental beliefs and home reading experiences. Reading Psychology, 23(4), 239–269. | DOI 10.1080/713775283

[4] Bhattacherjee, A. (2012). Social science research: Principles, methods, and practices. Tampa: University of South Florida.

[5] Bonifacci, P., Montuschi, M., Lami, L., & Snowling, M. J. (2014). Parents of children with dyslexia: Cognitive, emotional and behavioural profile. Dyslexia, 20(2), 175–190. | DOI 10.1002/dys.1469

[6] Case, L. P., Speece, D. L., Silverman, R., Ritchey, K. D., Schatschneider, C., Cooper, D. H., Montanaro, E., & Jacobs, D. (2010). Validation of a supplemental reading intervention for first-grade children. Journal of Learning Disabilities, 43(5), 402–417. | DOI 10.1177/0022219409355475

[7] Desforges, Ch., & Abouchaar, A. (2003). The impact of parental involvement, parental support and family education on pupil achievements and adjustment. Department for Education and Skills: Queen's Printer.

[8] Domenech, M., & Krah, A. (2014). Which familial aspects matter? Investigating argumentative competencies by learners at the beginning of secondary schooling in the light of family-based resources. Learning, Culture and Social Interaction, 3(2), 77–87. | DOI 10.1016/j.lcsi.2013.12.006

[9] Dumont, H., Trautwein, U., Nagy, G., & Nagengast, B. (2014). Quality of parental homework involvement: Predictors and reciprocal relations with academic functioning in the reading domain. Journal of Educational Psychology, 106(1), 144–161. | DOI 10.1037/a0034100

[10] Fan, Q. (2012). Parents' perceptions and practices in homework: Implications for school-teacher-parent partnerships (Dizertační práce). Dostupné z indigo.uic.edu/handle/10027/9727

[11] Froiland, J. M. (2011). Parental autonomy support and student learning goals: A preliminary examination of an intrinsic motivation intervention. Child & Youth Care Forum, 40(2), 135–149. | DOI 10.1007/s10566-010-9126-2

[12] Gonida, E. N., & Cortina, K. S. (2014). Parental homework involvement: Relations with parent and student achievement-related motivational beliefs and achievement. British Journal of Educational Psychology, 84(3), 376–396. | DOI 10.1111/bjep.12039

[13] Gorčíková, M., & Šafr, J. (2016). Interakce dětí s rodiči a vývoj rané čtenářské gramotnosti na počátku školní docházky. Československá psychologie, 60(1), 86–95.

[14] Gough, P. B. (1996). How children learn to read and why they fail. Annals of Dyslexia, 46(1), 1–20. | DOI 10.1007/BF02648168

[15] Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (1995). Parental involvement in children's education: Why does it make a difference? Teachers College Record, 97(2), 310–331.

[16] Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (1997). Why do parents become involved in their children's education? Review of Educational Research, 67(1), 3–42. | DOI 10.3102/00346543067001003

[17] Hornbach, J., & Günther, T. (2017). Development of parent's judgement of behavioral problems from kindergarten to second grade in children dependent on their reading performance: First results of a longitudinal study. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 45(1), 23–33.

[18] Hughes, M. T., Schumm, J. S., & Vaughn, S. (1999). Home literacy activities: Perceptions and practices of hispanic parents of children with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 22(3), 224–235. | DOI 10.2307/1511288

[19] Johnson, E., Bomman, J., & Alant, E. (2010). Parents' perceptions of home reading activities: Comparing children with and without learning disability. Perspectives in Education, 28(1), 34–43.

[20] Katrňák, T. (2004). Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Sociologické nakladatelství.

[21] Klicpera, B. G., Klicpera, C., & Schabmann, A. (2001). Perceptions of the problems of poor readers and spellers by the parents – Pygmalion in the living room? Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 50(8), 622–639.

[22] Kucharská, A., et al. (2015). Porozumění čtenému III. Praha: PdF UK.

[23] Kusolpalin, P., Luyt, B., Munro, Y. L., & Lim, S. P. (2013). Why do children in Singapore read? An exploratory study. Malaysian Journal of Library & Information Science, 18(3), 1–12.

[24] Law, J. M., Vandermosten, M., Ghesquière, P., & Wouters, J. (2017). Predicting future reading problems based on pre-reading auditory measures: A longitudinal study of children with a familial risk of dyslexia. Frontiers in Psychology, 8 (Issue FEB).

[25] Leseman, P. P. M., De Jong, P. F. (1998). Home literacy: Opportunity, instruction, cooperation and social-emotional quality predicting early reading achievement. Reading Research Quarterly, 33(3), 294–318. | DOI 10.1598/RRQ.33.3.3

[26] Łockiewitz, M., & Matuszkiewicz, M. (2016). Parents' literacy skills, reading preferences, and the risk of dyslexia in year 1 students. Polish Psychological Bulletin, 47(3), 281–288.

[27] Lynch, J., Anderson, J., Anderson, A., & Shapiro, J. (2006). Parents' beliefs about young children's literacy development and parents' lieracy behaviors. Reading Psychology, 27(1), 1–20. | DOI 10.1080/02702710500468708

[28] Mareš, J., Průcha, J., & Walterová, E. (2003). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

[29] Maxwell, J. A., & Mittapalli, K. (2008). Explanatory research. In L. M. Given, The SAGE encyclopedia of qualitative research methods (s. 324–325). Thousand Oaks: SAGE Publications, Ltd.

[30] Moroni, S., Dumont, H., Trautwein, U., Niggli, A., & Baeriswyl, F. (2015). The need to distinguish between quantity and quality in research on parental involvement: The example of parental help with homework. The Journal of Educational Research, 108(5), 417–431. | DOI 10.1080/00220671.2014.901283

[31] Najvarová, V. (2008). Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy (Dizertační práce). Dostupné z http://is.muni.cz/th/14647/?lang=en

[32] Neuman, S. B. (1980). Why children read: A functional approach. Journal of Literacy Research, 12(4), 333–336.

[33] Niklas, F., & Schneider, W. (2013). Home literacy environment and the beginning of reading and spelling. Contemporary Educational Psychology, 38(1), 40–50. | DOI 10.1016/j.cedpsych.2012.10.001

[34] Pospíšilová, R. (2011). Role rodičů v domácí přípravě do školy. Studia paedagogica, 16(2), 171–182. | DOI 10.5817/SP2011-2-8

[35] Presslerová, P., & Rusnáková, K. (2015). Slabí čtenáři v kontextu porozumění čtenému – přehledová studie. E-psychologie, 9(1), 29–41.

[36] Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

[37] Rabušicová, M. (2002). Gramotnost: Staré téma v novém pohledu. Brno: Masarykova univerzita & Nakladatelství Georgetown.

[38] Rabušicová, M., Šeďová, K., Trnková, K., & Čiháček, V. (2004). Škola a (versus) rodina. Brno: Masarykova univerzita.

[39] Renshaw, P. D., & Gardner, R. (1990). Process versus product task interpretation and parental teaching practice. International Journal of Behavioral Development, 13(4), 489–505. | DOI 10.1177/016502549001300406

[40] Sénéchal, M., & LeFevre, J.-A. (2014). Continuity and change in the home literacy environment as predictors of growth in vocabulary and reading. Child Development, 85(4), 1552–1568. | DOI 10.1111/cdev.12222

[41] Sénéchal, M., Pagan, S., Lever, R., & Ouellette, G. P. (2008). Relations among the frequency of shared reading and 4-year-old children's vocabulary, morphological and syntax comprehension, and narrative skills. Early Education and Development, 19(1), 27–44. | DOI 10.1080/10409280701838710

[42] Siegel, L. S. (2006). Perspectives on dyslexia. Paediatrics and Child Health, 11(9). 581–587. | DOI 10.1093/pch/11.9.581

[43] Silinskas, G., Kiuru, N., Aunola, K., Lerkkanen, M.-K., & Nurmi, J.-E. (2015). The developmental dynamics of children's academic performance and mothers' homework-related affect and practices. Developmental Psychology, 51(4), 419–433. | DOI 10.1037/a0038908

[44] Silinskas, G., Kiuru, N., Tolvanen, A., Niemi, P., Lerkkanen, M.-K., & Nurmi, J.-E. (2013). Maternal teaching of reading and children's reading skills in Grade 1: Patterns and predictors of positive and negative associations. Learning and Individual Differences, 27, 54–66. | DOI 10.1016/j.lindif.2013.06.011

[45] Silinskas, G., Leppanen, U., Aunola, K., Parrila, R., & Nurmi, J.-E. (2010). Perdictors of mothers' and fathers' teaching of reading and mathematics during kindergarten and Grade 1. Learning and Instruction, 20(1), 61–71. | DOI 10.1016/j.learninstruc.2009.01.002

[46] Silinskas, G., Lerkkanen, M.-K., Tolvanen, A., Niemi, P., Poikkeus, A.-M., & Nurmi, J.-E. (2012). The frequency of parents' reading-related activities at home and children's reading skills during kindergarten and Grade 1. Journal of Applied Developmental Psychology, 33(6), 302–310. | DOI 10.1016/j.appdev.2012.07.004

[47] Silinskas, G., Parrila, R. K., Lerkkanen, M.-K., Poikkeus, A.-M., Niemi, P., & Nurmi, J.-E. (2010). Mothers' reading-related activities at home and learning to read during kindergarten. European Journal of Psychology of Education, 25(2), 243–264. | DOI 10.1007/s10212-010-0014-9

[48] Speece, D. L., & Ritchey, K. D. (2005). A longitudinal study of development of oral reading fluency in young children at risk for reading failure. Journal of Learning Disabilities, 38(5), 387–399. | DOI 10.1177/00222194050380050201

[49] Speece, D. L., Ritchey, K. D., Silverman, R., Schatschneider, C., Walker, C. Y., & Andrusik, K. N. (2010). Identifying children in middle childhood who are at risk for reading problems. School Psychology Review, 39(2), 258–276.

[50] Speece, D. L., Schatschneider, C., Silverman, R., Case, L. P., Cooper, D. H., & Jacobs, D. M. (2011). Identification of reading problems in first grade within a response-to-intervention Framework. Elementary School Journal, 111(4), 585–607. | DOI 10.1086/659032

[51] Stainthorp, R., & Hughes, C. (2000). Family literacy activities in the homes of successful young readers. Journal of Research in Reading, 23(1), 41–45. | DOI 10.1111/1467-9817.00101

[52] Stebbins, R. A. (2001). Exploratory research in the social sciences. New York: SAGE Publications, Inc.

[53] Stephenson, K. A., Parrila, R. K., Georgiou, G. K., & Kirby, J. R. (2008). Effects of home literacy, parents' beliefs, and children's task-focused behavior on emergent literacy and word reading skills. Scientific Studies of Reading, 12(1), 24–50. | DOI 10.1080/10888430701746864

[54] Stuart, M., Dixon, M., Masterson, J., & Quinlan, P. (1998). Learning to read at home and at school. British Journal of Educational Psychology, 68(1), 3–14. | DOI 10.1111/j.2044-8279.1998.tb01270.x

[55] Šauerová, M. (2012). Vliv vývoje sociálních interakcí dětí mladšího školního věku na možnosti podpory čtenářské gramotnosti v rodinné edukaci. Pedagogika, (1–2), 126–136.

[56] Švaříček, R., & Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

[57] Takemura, A., & Kobayashi, M. (2010). Parents' involvement in their elementary chool children's homework. Japanese Journal of Educational Psychology, 58(4), 426–437. | DOI 10.5926/jjep.58.426

[58] Terras, M. M., Thompson, L. C., & Minnis, H. (2009). Dyslexia and psycho-social functioning: An exploratory study of the role of self-esteem and understanding. Dyslexia, 15(4), 304–327. | DOI 10.1002/dys.386

[59] Trávníček, J. (2007). Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. Brno: Host.

[60] Van Steensel, R. (2006). Relations between socio-cultural factors, the home literacy environment and children's literacy development in the first years of primary education. Journal of Research in Reading, 29(4), 367–382. | DOI 10.1111/j.1467-9817.2006.00301.x

[61] Vellutino, F. R., Fletcher, J. M., Snowling, M. J., & Scanlon, D. M. (2004). Specific reading disability (dyslexia): What have we learned in the past four decades? Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 45(1), 2–40. | DOI 10.1046/j.0021-9630.2003.00305.x

[62] Výzkumný ústav pedagogický v Praze. (2011a). Čtenářská gramotnost ve výuce: Metodická příručka. Praha.

[63] Výzkumný ústav pedagogický v Praze. (2011b). Gramotnosti ve vzdělávání: Soubor studií. Praha.

[64] Walker, J. M., Wilkins, A. S., Dallaire, J., Sandler, H. M., & Hoover-Dempsey, K. V. (2005). Parental engagement: Model revision through scale development. The Elementary School Journal, 106(2), 85–104. | DOI 10.1086/499193

[65] Wildová, R. (2012). Čtenářská gramotnost v evropském kontextu. Pedagogika, 57(1–2), 45–52.

[66] Wildová, R., Kropáčková, J., & Kucharská, A. (2014). Pojetí a rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním období. Pedagogická orientace, 24(4), 488–509.

[67] Wu, Ch.-Ch., & Honig, A. S. (2010). Taiwanese mothers' beliefs about reading aloud with preschoolers: Findings from the parent reading belief inventory. Early Child Development and Care, 180(5), 647–669. | DOI 10.1080/03004430802221449

[68] Yeo, L. S., Ong, W. W., & Ng, Ch. M. (2014). The home literacy and preschool children's reading skills and interest. Early Education and Development, 25(6), 791–814.

[69] Yotyodying, S., & Wild, E. (2014). Antecedents od different qualities of home-based parental involvement: Findings from a cross-cultural study in Germany and Thailand. Learning, Culture and Social Interaction, 3(2), 98–110. | DOI 10.1016/j.lcsi.2014.02.002

[70] Yubero Jimenéz, S., & Larrañaga Rubio, E. (2010). The value of reading in relation to reading behavior. A study on reading habits and lifestyles in children. OCNOS, (10), 7–20.

[71] Zápotočná, O. (2015). Teoretické modely porozumenia textu a ich interpretácie v školskom vzdelávaní. Orbis Scholae, 9(3), 13–26.

Metriky

166

Views

78

PDF views