Adaptace škály managementu chování a výuky na české podmínky

Roč.24,č.1(2019)
Studia paedagogica

Abstrakt
Management třídy lze nahlížet jako systém strategií, které používá učitel s cílem ovlivnit sociální prostředí třídy tak, aby byly posíleny učební podmínky. Efektivní management třídy vede k lepším vzdělávacím výsledkům žáků a přispívá u učitelů k setrvání v profesi. Rozlišovány bývají dvě oblasti managementu třídy: (a) management chování, který se týká jak prevence nevhodného chování stanovením pravidel apod., tak reakcí na nevhodné chování; (b) management výuky, který je zaměřen na plánování hodin, stanovování výukových cílů, používání výukových metod či podporu samostatné práce žáků. Tyto dvě oblasti managementu třídy lze měřit dvanáctipoložkovou Škálou managementu chování a výuky (Behavior and Instructional Management Scale – BIMS) (Martin & Sass, 2010), jejíž adaptaci do českého prostředí popisuje prezentovaná studie. Rozšířená sada 24 položek BIMS (publikovaná autory BIMS jako základ pro tvorbu dotazníku) byla administrována 123 učitelům z druhého stupně základního vzdělávání v Brně a okolí. Na dvanácti položkách vybraných pro finální verzi původní anglické verze BIMS byla provedena konfirmační faktorová analýza, přičemž dvoufaktorový model managementu chování a výuky odpovídal datům přibližně stejně jako u autorů originální metody. Na rozšířené sadě položek byla provedena explorační faktorová analýza a navržena modifikovaná sada dvanácti položek vhodnějších pro české prostředí. Pro obě verze byla z jištěna vnitřní konzistence na přijatelné úrovni. Originální verzi BIMS lze doporučit pro výzkumné použití v případech, kdy je cílem mezinárodní srovnávání. Námi navržená modifikovaná verze vyžaduje následné potvrzení v navazujících studiích, což je v příspěvku dále diskutováno, včetně možných aplikací pro výzkum.

Klíčová slova:
management třídy; management chování; management výuky; Škála managementu chování a výuky (Behavior and Instructional Management Scale); učitelé; nižší sekundární vzdělávání; adaptace dotazníku

Stránky:
135–155
Reference

[1] Asparouhov, T., & Muthén, B. (2009). Exploratory structural equation modeling. Structural Equation Modeling, 16, 397–438. | DOI 10.1080/10705510903008204

[2] Ayers, W. (2004). Teaching the personal and the political. New York: Teachers College Press.

[3] Baldwin, B., & Martin, N. K. (1994, April). Using factor analysis to establish construct validity of an Inventory of Classroom Management Style. Paper presented at the meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.

[4] Bromfield, C. (2006). PGCE secondary trainee teachers and effective behaviour management: An evaluation and commentary. Support for Learning, 21(4), 188–193. | DOI 10.1111/j.1467-9604.2006.00430.x

[5] Brophy, J. (2006). History of research on classroom management. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management (s. 17–43). Mahwah: Lawrence Erlbaum.

[6] Brophy, J., & McCaslin, M. (1992). Teachers' reports of how they perceive and cope with problem students. The Elementary School Journal, 93(1), 3–66. | DOI 10.1086/461712

[7] Canter, L., & Canter, M. (1992). Lee Canter's assertive discipline: A positive behavior management for today's classroom. Santa Monica: Canter and Associates.

[8] De la Torre Cruz, M. J., & Casanova Arias, P. F. (2007). Comparative analysis of expectancies of efficacy in in-service and prospective teachers. Teaching and Teacher Education, 23(5), 641–652. | DOI 10.1016/j.tate.2007.02.005

[9] Dickson, M., Riddlebarger, J., Stringer, P., Tennant, L., & Kennetz, K. (2014). Challenges faced by Emirati novice teachers. Near and Middle Eastern Journal of Research in Education, 4, 1–10.

[10] EFPA. (2013). EFPA review model for the description and evaluation of psychological and educational tests: Test review form and notes for reviewers, version 4.2.6. Retrieved from www.efpa.eu/download/650d0d4ecd407a51139ca44ee704fda4

[11] Emmer, E. T., & Hickman, J. (1991). Teacher efficacy in classroom management and discipline. Educational and Psychological Measurement, 51(3), 755–765. | DOI 10.1177/0013164491513027

[12] Emmer, E. T., & Sabornie, E. J. (Eds.). (2014). Handbook of classroom management. London: Routledge.

[13] Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (Eds.). (2006). Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues. Mahwah: Lawrence Erlbaum.

[14] Ginott, H. G. (1972). Teacher & child: A book for parents and teachers. New York: Avon Books.

[15] Glickman, C. D., & Tamashiro, R. T. (1980). Clarifying teachers' beliefs about discipline. Educational Leadership, 37(6), 459–464.

[16] Hambleton, R. K., Merenda, P. F., & Spielberger, C. D. (2005). Adapting educational and psychological tests for cross-cultural assessment. Mahwah: Lawrence Erlbaum.

[17] Charvát, M. (2014). O sdílení zkušeností s měřením v kontextu výzkumném i psychodiagnostickém. Testfórum, (3), 16–21. | DOI 10.5817/TF2014-3-18

[18] Christofferson, M., Sullivan, A., & Bradley, E. (2015). Preservice teachers' classroom management training: A survey of self-reported training experiences, content coverage, and preparedness. Psychology in the Schools, 52(3), 248–264. | DOI 10.1002/pits.21819

[19] International Test Commission. (2017). The ITC guidelines for translating and adapting tests (2nd ed.). Retrieved from https://www.intestcom.org/files/guideline_test_adaptation_2ed.pdf

[20] Jackson, C., Simoncini, K., & Davidson, M. (2013). Classroom profiling training: Increasing pre-service teachers' confidence and knowledge of classroom management skills. Australian Journal of Teacher Education, 38(8), 30–46. | DOI 10.14221/ajte.2013v38n8.2

[21] Jorgensen, T. D., Pornprasertmanit, S., Schoemann, A. M., & Rosseel, Y. (2018). semTools: Useful tools for structural equation modeling. R package version 0.5-0. Retrieved from https://CRAN.R-project.org/package=semTools

[22] Korpershoek, H., Harms, T., de Boer, H., van Kuijk, M., & Doolaard, S. (2016). A meta-analysis of the effects of classroom management strategies and classroom management programs on students' academic, behavioral, emotional, and motivational outcomes. Review of Educational Research, 86(3), 643–680. | DOI 10.3102/0034654315626799

[23] Kounin, J. S. (1970). Discipline and group management in the classrooms. New York: Holt, Rinehart & Winston.

[24] Landrum, T. J., & Kauffman, J. M. (2006). Behavioral approaches to classroom management. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues (s. 47–71). Mahwah: Lawrence Erlbaum.

[25] Li, C. (2016). Confirmatory factor analysis with ordinal data: Comparing robust maximum likelihood and diagonally weighted least squares. Behavior Research Methods, 48(3), 936–949. | DOI 10.3758/s13428-015-0619-7

[26] Martin, N. K., & Sass, D. A. (2010). Construct validation of the Behavior and Instructional Management Scale. Teaching and Teacher Education, 26(5), 1124–1135. | DOI 10.1016/j.tate.2009.12.001

[27] Martin, N. K., Yin, Z., & Baldwin, B. (1998). Construct Validation of the Attitudes and Beliefs on Classroom Control Inventory. Journal of Classroom Interaction, 33(2), 6–15.

[28] Martin, N. K., Yin, Z., & Mayall, H. (2007). The Attitudes & Beliefs on Classroom Control Inventory – revised and revisited: A continuation of construct validation. Journal of Classroom Interaction, 42(2), 11–20.

[29] McDonald, R. P. (1999). Test theory: A unified treatment. Mahwah: Lawrence Erlbaum.

[30] Mitchell, M., Bradshaw, C., & Knoff, H. (2013). Examining classroom influences on student perceptions of school climate. Journal of School Psychology, 51(5), 599–610. | DOI 10.1016/j.jsp.2013.05.005

[31] Paulsel, M. L. (2004). Effective instructional practice. Using behavior alteration techniques to manage student behavior. Communication Teacher, 18(2), 44–48. | DOI 10.1080/1740462042000191900

[32] Píšová, M. (2007). Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice.

[33] R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Retrieved from https://www.R-project.org/

[34] Reupert, A., & Woodcock, S. (2010). Success and near misses: Pre-service teachers' use, confidence and success in various classroom management strategies. Teaching and Teacher Education, 26(6), 1261–1268. | DOI 10.1016/j.tate.2010.03.003

[35] Revelle, W. (2018). psych: Procedures for personality and psychological research. Evanston: Northwestern University. Retrieved from https://cran.r-project.org/web/packages/psych/index.html

[36] Rosseel, Y. (2012). Lavaan: An R package for structural equation modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 1–36. | DOI 10.18637/jss.v048.i02

[37] Sass, D. A., Lopes, J., Oliveira, C., & Martin, N. K. (2016). An evaluation of the Behavior and Instructional Management Scale's psychometric properties using Portuguese teachers. Teaching and Teacher Education, 55, 279–290. | DOI 10.1016/j.tate.2016.01.020

[38] Smith, T., & Ingersoll, R. (2004). What are the effects of induction and mentoring on beginning teacher turnover? American Educational Research Journal, 41(3), 681–714. | DOI 10.3102/00028312041003681

[39] Stronge, J. H., Ward, T. J., & Grant, L. W. (2011). What makes good teachers good? A crosscase analysis of the connection between teacher effectiveness and student achievement. Journal of Teacher Education, 62(4), 339–355. | DOI 10.1177/0022487111404241

[40] Taylor, J. K., & Dale, I. R. (1971). A survey of teachers in their first year of service. Bristol: University of Bristol, Institute of Education

[41] Trunda, J. (2012). Profesní portfolio učitele. Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

[42] Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783–805. | DOI 10.1016/S0742-051X(01)00036-1

[43] Veenman, S. (1984). Perceived problems of beginning teachers. Review of Educational Research, 54(2), 143–178. | DOI 10.3102/00346543054002143

[44] Vlčková, K., Lojdová, K., Lukas, J., Mareš, J., Šalamounová, Z., Kohoutek, T., Bradová, J., & Ježek, S. (2015). Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. Brno: Masarykova univerzita.

[45] Vlčková, K., Lojdová, K., Lukas, J., Mareš, J., Škarková, L., Kohoutek, T., Ježek, S., & Květon, P. (2019, in preparation). Management třídy: Studenti učitelství a jejich provázející učitelé. Brno: Munipress.

[46] Wallace, T., Sung, H., & Williams, J. (2014). The defining features of teacher talk within autonomy-supportive classroom management. Teaching and Teacher Education, 42, 54–64. | DOI 10.1016/j.tate.2014.04.005

[47] Willower, D. J., Eidell, T. L., & Hoy, W. K. (1967). Conceptual framework. The Pennsylvania State University Studies, 26, 3–8.

[48] Wolfgang, C. H., & Glickman, C. D. (1980). Solving discipline problems: Strategies for classroom teachers. Boston: Allyn & Bacon.

[49] Wolfgang, C. H., & Glickman, C. D. (1986). Solving discipline problems: Strategies for classroom teachers (2nd ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Metriky

196

Views

60

PDF views