Vliv přípravného studia učitelů na rozvoj jejich profesního vidění

Roč.27,č.1(2022)
Studia paedagogica

Abstrakt

Profesní vidění jako schopnost identifikovat ve viděném podstatné jevy, připisovat jim význam a uvažovat nad nimi v souladu s dostupným poznáním je důležitá součást profesního rozvoje učitele, neboť učitelovo vnímání situací ve výuce ovlivňuje jeho rozhodování a jednání, a má tak vliv i na kvalitu výuky. Studie zkoumá, jaký vliv na rozvoj profesního vidění má ta část univerzitního studia učitelství, která zahrnuje zejména oborově-didaktické kurzy a oborovou praxi. V žádném z kurzů nebylo profesní vidění cíleně rozvíjeno. Studie se účastnili studenti učitelství 1. stupně a studenti učitelství anglického jazyka, biologie, výtvarné výchovy a matematiky (N = 114). Analýzou jejich písemných reflexí videozáznamu v pretestu a posttestu bylo zjištěno, že u nich došlo k posunům v obou dimenzích profesního vidění, a to ve výběrovém zaměření pozornosti i uvažování založeném na vědění. Studenti na konci studia si významně více všímají záležitostí týkajících se kurikula, oboru a oborové didaktiky (v zaměření na žáka a jeho činnost v hodině nedošlo ke změně) a více komentují konkrétní výukové situace oproti poskytování obecných komentářů. Zároveň studenti v závěru studia pozorované jevy méně často subjektivně hodnotí bez zdůvodnění, více je vysvětlují, někdy i s oporou v teorii (tato změna nebyla statisticky signifikantní). Tyto posuny v profesním vidění lze považovat z hlediska profesního rozvoje budoucích učitelů za žádoucí, chybějící posuny lze podpořit cílenými intervencemi.


Klíčová slova:
profesní vidění, student učitelství, všímání si, uvažování založené na znalostech, přípravné vzdělávání učitelů

Stránky:
13–33
Reference

[1] Amador, J. M., Bragelman, J., & Superfine, A. C. (2021). Prospective teachers' noticing: A literature review of methodological approaches to support and analyze noticing. Teaching and Teacher Education, 99, 103256. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.tate.2020.103256 | DOI 10.1016/j.tate.2020.103256

[2] Berliner, D. C. (2001). Learning about and learning from expert teachers. International Journal of Educational Research, 35(5), 463–482. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/S0883-0355(02)00004-6 | DOI 10.1016/S0883-0355(02)00004-6

[3] Blomberg, G., Stürmer, K., & Seidel, T. (2011). How pre-service teachers observe teaching on video: Effects of viewers' teaching subjects and the subject of the video. Teaching and Teacher Education, 27(7), 1131–1140. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.tate.2011.04.008 | DOI 10.1016/j.tate.2011.04.008

[4] Copur-Gencturk, Y., & Rodrigues, J. (2021). Content-specific noticing: A large scale of mathematics teachers' noticing. Teaching and Teacher Education, 101, 103320. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.tate.2021.103320 | DOI 10.1016/j.tate.2021.103320

[5] Darling-Hammond, L. (2014). Strengthening clinical preparation: The holy grail of teacher education. Peabody Journal of Education, 89(4), 547–561. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/0161956X.2014.939009 | DOI 10.1080/0161956X.2014.939009

[6] Goodwin, C. (1994). Professional vision. American Anthropologist, 96(3), 606–633. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1525/aa.1994.96.3.02a00100 | DOI 10.1525/aa.1994.96.3.02a00100

[7] Jacobs, V. R., Lamb, L. L. C., & Philipp, R. A. (2010). Professional noticing of children's mathematical thinking. Journal for Research in Mathematics Education, 41(2), 169–202. https://www-jstor-org.ezproxy.muni.cz/stable/20720130 | DOI 10.5951/jresematheduc.41.2.0169

[8] Janík, T., Minaříková, E., Píšová, M., Kostková, K., Janík, M., & Hublová, G. (2014). Profesní vidění učitelů: pokus o zmapování výzkumného pole. Pedagogika, 64(2), 151–176.

[9] Janík, T., Minaříková, E., Píšová, M., Uličná, K., & Janík, M. (2016). Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. Masarykova univerzita.

[10] Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., Lukavský, J., Minaříková, E., Sliacky, J., Šalamounová, Z., Šebestová, S., Vondrová, N., & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Masarykova univerzita.

[11] Kramer, M., Förtsch, C., Stürmer, J., Förtsch, S., Seidel, T., & Neuhaus, B. J. (2020). Measuring biology teachers' professional vision: Development and validation of a video-based assessment tool. Cogent Education, 7(1), 1823155. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/2331186X.2020.1823155 | DOI 10.1080/2331186X.2020.1823155

[12] Lojdová, K., & Lukas, J. (2015). Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: Studentka Alice. Studia paedagogica, 20(3), 113–130. https:/doi.org/10.5817/SP2015-3-7 | DOI 10.5817/SP2015-3-7

[13] Minaříková, E. (2014). Profesní vidění studentů učitelství anglického jazyka: jak vidí studenti výukové situace zachycené na videu? Pedagogická orientace, 24(5), 753–777. http://dx.doi.org.ezproxy.muni.cz/10.5817/PedOr2014-5-753 | DOI 10.5817/PedOr2014-5-753

[14] Minaříková, E., & Janík, T. (2012). Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace, 22(2), 181–204. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/PedOr2012-2-181 | DOI 10.5817/PedOr2012-2-181

[15] Němečková, L., & Pavlasová, L. (2019). Evaulation of one's own lesson with and without the use of video in the future biology teachers. In Proceedings of INTED2019 Conference (2249–2253). IATED Valencia, Spain. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.21125/inted.2019.0633

[16] Oonk, W., Verloop, N., & Gravemeijer, K. P. E. (2020). Analyzing student teachers' use of theory in their reflections on mathematics teaching practice. Mathematics Education Research Journal, 32(4), 563–588. https:/doi.org/10.1007/s13394-019-00269-y | DOI 10.1007/s13394-019-00269-y

[17] Orchard, J., Kelly, L., & Winstanley, C. (2020). 'Head' and 'heart' work: Re-appraising the place of theory in the 'academic dimension' of pre-service teacher education in England. Studia paedagogica, 25(2), 139–159. http://dx.doi.org.ezproxy.muni.cz/10.5817/SP2020-2-7 | DOI 10.5817/SP2020-2-7

[18] Pavlasová, L., Stará, J., Vondrová, N., Novotná, M., Robová, J., & Uličná, K. (2018). Výběrové zaměření pozornosti u studentů učitelství a povaha jejich interpretací. Pedagogika, 68(1), 5–24. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.14712/23362189.2017.625 | DOI 10.14712/23362189.2017.625

[19] Píšová, M., Najvar, P., Janík, T., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Tůma, F., & Zerzová, J. (2011). Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Masarykova univerzita.

[20] Renkl, A. (1997). Learning from worked-out examples: A study on individual differences. Cognitive Science, 21(1), 1–29. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/S0364-0213(99)80017-2 | DOI 10.1207/s15516709cog2101_1

[21] Santagata, R., & Taylor, K. (2018). Novice teachers' use of student thinking and learning as evidence of teaching effectiveness: A longitudinal study of video-enhanced teacher preparation. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 18(1), 11–28.

[22] Santagata, R., & Yeh, C. (2014). Learning to teach mathematics and to analyze teaching effectiveness: Eevidence from a video- and practice-based approach. Journal of Mathematics Teacher Education, 17(6), 491–514. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/s10857-013-9263-2 | DOI 10.1007/s10857-013-9263-2

[23] Santagata, R., Zannoni, C., & Stigler, J. W. (2007). The role of lesson analysis in pre-service teacher education: An empirical investigation of teacher learning from a virtual video based field experience. Journal of Mathematics Teacher Education, 10(2), 123–140. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/s10857-007-9029-9 | DOI 10.1007/s10857-007-9029-9

[24] Seidel, T., Stürmer, K., Blomberg, G., Kobarg, M., & Schwindt, K. (2011). Teacher learning from analysis of videotaped classroom situations: Does it make a difference whether teachers observe their own teaching or that of others? Teaching and Teacher Education, 27(2), 259–267. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.tate.2010.08.009 | DOI 10.1016/j.tate.2010.08.009

[25] Sherin, M. G. (2001). Developing a professional vision of classroom events. In T. Wood, B. S. Nelson & J. Warfield (Eds.), Beyond classical pedagogy: Teaching elementary school mathematics (pp. 75–93). Taylor and Francis.

[26] Sherin, M. G., & van Es, E. A. (2005). Using video to support teachers' ability to notice classroom interactions. Journal of Technology and Teacher Education, 13(3), 475–491.

[27] Sherin, M., & van Es, E. A. (2009). Effects of video club participation on teachers' professional vision. Journal of Teacher Education, 60(1), 20–37. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1177/0022487108328155

[28] Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. Basic Books.

[29] Simpson, A., Vondrová, N., & Žalská, J. (2018). Sources of shifts in pre-service teachers' patterns of attention: The roles of teaching experience and of observational experience. Journal of Mathematics Teacher Education, 21(6), 607–630. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/s10857-017-9370-6 | DOI 10.1007/s10857-017-9370-6

[30] Smith, K., & Hodson, E. (2010). Theorising practice in initial teacher training. Journal of Education for Teaching, 36(3), 259–275. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/02607476.2010.497366 | DOI 10.1080/02607476.2010.497366

[31] Steffensky, M., Gold, B., Holdynski, M., & Möller, K. (2015). Professional vision of classroom management and learning support in science classrooms: Does professional vision differ across general and content-specific classroom interactions? International Journal of Science and Mathematics Education, 13(2), 351–368. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/s10763-014-9607-0 | DOI 10.1007/s10763-014-9607-0

[32] Stockero, S. L. (2008). Using a video-based curriculum to develop a reflective stance in prospective mathematics teachers. Journal of Mathematics Teacher Education, 11(5), 373–394. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/s10857-008-9079-7 | DOI 10.1007/s10857-008-9079-7

[33] Stockero, S. L. (2021). Transferability of teacher noticing. ZDM – Mathematics Education, 53, 73–884. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/s11858-020-01198-y | DOI 10.1007/s11858-020-01198-y

[34] Stürmer, K., Könings, K. D., & Seidel, T. (2015). Factors within university-based teacher education relating to preservice teachers' professional vision. Vocations and Learning, 8(1), 35–54. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/s12186-014-9122-z | DOI 10.1007/s12186-014-9122-z

[35] Šeďová, K., Šalamounová, Z., Švaříček, R., Sedláček, M., Majcík, M., & Navrátilová, J. (2019). Výuková komunikace. Muni Press.

[36] Švaříček, R., Šeďová, K., Šalamounová, Z., & Sedláček, M. (2017). Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Masarykova univerzita.

[37] Uličná, K. (2017). Profesní vidění budoucích učitelů angličtiny: Specifické pozorování a uvažování založené na vědění. e-Pedagogium, 17(2), 38–49. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5507/epd.2017.023

[38] van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2002). Learning to notice: Scaffolding new teachers' interpretations of classroom interactions. Journal of Technology and Teacher Education, 10(4), 571–596.

[39] van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2008). Mathematics teachers' "learning to notice" in the context of a video club. Teaching and Teacher Education, 24(2), 244–276. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.tate.2006.11.005 | DOI 10.1016/j.tate.2006.11.005

[40] van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2010). The influence of video clubs on teachers' thinking and practice. Journal of Mathematics Teacher Education, 13(2), 155–176. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/s10857-009-9130-3 | DOI 10.1007/s10857-009-9130-3

[41] Vondrová, N., & Žalská, J. (2015). Ability to notice mathematics specific phenomena: What exactly do student teachers attend to? Orbis scholae, 9(2), 77–101. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.14712/23363177.2015.81 | DOI 10.14712/23363177.2015.81

[42] Vondrová, N., Novotná, M., Pavlasová, L., Robová, J., Stará, J., & Uličná, K. (2020). Videointerventions: Bridges between theory and practice in pre-service teachers' development. Karolinum.

[43] Wiens, P. D., LoCasale-Crouch, J., Cash, A. H., & Romo Escudero, F. (2020). Preservice teachers' skills to identify effective teaching interactions: Does it relate to their ability to implement them? Journal of Teacher Education, 72(2), 180–194. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1177/0022487120910692 | DOI 10.1177/0022487120910692

[44] Yang, X., König, J., & Kaiser, G. (2021). Growth of professional noticing of mathematics teachers: A comparative study of Chinese teachers noticing with different teaching experiences. ZDM – Mathematics Education, 53, 29–42 https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/s11858-020-01217-y | DOI 10.1007/s11858-020-01217-y

Více informací

Výzkum byl podpořen projektem PROGRES Q17 – Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu.

Metriky

0

0


56

Views

51

PDF views