Produktivní práce učitele s žákovskou chybou při komunikaci s celou třídou

Roč.27,č.1(2022)
Studia paedagogica

Abstrakt

Předložená empirická studie si klade za cíl identifikovat způsoby učitelské práce s žákovskou chybou, které při komunikaci s celou třídou můžeme označit jako produktivní. To znamená, že učitel v chybové situaci na žákovskou chybu navazuje zpětnou vazbou a využívá ji s cílem podpořit žáka v učení či v modifikaci jeho chybného řešení. Produktivní práce s chybou tak vychází z konstruktivistického pojetí chyby jako příležitosti k učení, která podporuje žákovské učení a vytváří podnětný edukační obsah. Kvalitativní výzkumné šetření bylo realizováno ve čtyřech vybraných třídách 9. ročníku základní školy. Pozorování vyučovacích hodin bylo doplněno o rozhovory s učiteli a vybranými žáky z pozorovaných tříd. V rámci výsledkové části jsou prezentovány konkrétní způsoby produktivní práce s žákovskou chybou, která může nabývat různých podob s ohledem na charakter učební úlohy.


Klíčová slova:
chyba, zpětná vazba, učitelská práce s chybou, příležitost k učení

Stránky:
67–91
Reference

[1] Alexander, R. (2006). Towards dialogic teaching: Rethinking classroom talk. Dialogos.

[2] Anderson, L., & Krathwohl, D. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Longman.

[3] Applebee, A., Langer, J., & Gamoran, A. (2003). Discussion-based approaches to developing understanding: Classroom instruction and student performance in middle and high school English. American Educational Research Journal, 40(3), 685–730. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.3102/00028312040003685 | DOI 10.3102/00028312040003685

[4] Ball, D., & Friel, S. (1991). Implementing the "Professional standards for teaching mathematics": What's all this talk about "Discourse"?. The Arithmetic Teacher, 39(3), 44–48. https://www-jstor-org.ezproxy.muni.cz/stable/i40053588 | DOI 10.5951/AT.39.3.0044

[5] Black, L. (2004). Differential participation in whole-class discussions and the construction of marginalised identities. Journal of Educational Enquiry, 5(1), 34–54.

[6] Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), 5–31. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/s11092-008-9068-5 | DOI 10.1007/s11092-008-9068-5

[7] Borasi, R. (1994). Capitalizing on errors as "Springboards for inquiry": A teaching experiment. Journal for Research in Mathematics Education, 25(2), 166–208. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.2307/749507

[8] Bray, W. (2011). A collective case study of the influence of teachers' beliefs and knowledge on error-handling practices during class discussion of mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 42(1), 2–38. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5951/jresematheduc.42.1.0002 | DOI 10.5951/jresematheduc.42.1.0002

[9] Brophy, J. (1983). Research on the self-fulfilling prophecy and teacher expectations. Journal of Educational Psychology, 75(5), 631–661. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1037/0022-0663.75.5.631 | DOI 10.1037/0022-0663.75.5.631

[10] Byčkovský, P., & Kotásek, J. (2004). Nová teorie klasifikování kognitivních cílů ve vzdělávání: revize Bloomovy taxonomie. Pedagogika, 2004(3), 274–283.

[11] Clifford, M. (1988). Failure tolerance and academic risk-taking in ten- to twelve-year-old students. British Journal of Educational Psychology, 58, 15–27. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1111/j.2044-8279.1988.tb00875.x | DOI 10.1111/j.2044-8279.1988.tb00875.x

[12] Copland, F., Creese, A., Rock, F., & Shaw, S. (2015). Linguistic ethnography: Collecting, analysing and presenting data. SAGE.

[13] Federici, R., & Skaalvik, E. (2014). Students' perceptions of emotional and instrumental teacher support: Relations with motivational and emotional responses. International Education Studies, 7(1), 21–36. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5539/ies.v7n1p21

[14] Gagatsis, A., & Kyriakides, L. (2000). Teachers' attitudes towards their pupils' mathematical errors. Educational Research, 6(1), 24–58. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1076/1380-3611(200003)6:1;1-I;FT024

[15] Gibbs, G. (2007). Analyzing qualitative data. Sage.

[16] Good, T., & Brophy, J. (1997). Looking in classrooms. Longman.

[17] Grassinger, R., & Dresel, M. (2017). Who learns from errors on a class test? Antecedents and profiles of adaptive reactions to errors in a failure situation. Learning and Individual Differences, 53, 61–68. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.lindif.2016.11.009. | DOI 10.1016/j.lindif.2016.11.009

[18] Grassinger, R., Scheunpflug, A., Zeinz, H., & Dresel, M. (2018). Smart is who makes lots of errors? The relevance of adaptive reactions to errors and a positive error climate for academic achievement. High Ability Studies, 29(1), 37–49. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/13598139.2018.1459294 | doi:10.1080/13598139.2018.1459294 | DOI 10.1080/13598139.2018.1459294

[19] Hattie, J. (2008). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge.

[20] Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.3102/003465430298487 | DOI 10.3102/003465430298487

[21] Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Portál.

[22] Chinn, C. (2006). Classroom interaction in science: Teacher questioning and feedback to students' responses. International Journal of Science Education, 28(11), 1315–1346. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/09500690600621100 | DOI 10.1080/09500690600621100

[23] Ingram, J., Pitt, A., & Baldry, F. (2015). Handling errors as they arise in whole-class interactions. Research in Mathematics Education, 17(3), 183–197. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/14794802.2015.1098562 | DOI 10.1080/14794802.2015.1098562

[24] Irons, A. (2008). Enhancing learning through formative assessment and feedback. Taylor & Francis.

[25] Jonsson, A. (2013). Facilitating productive use of feedback in higher education. Active Learning in Higher Education, 14(1), 63–76. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1177/1469787412467125 | DOI 10.1177/1469787412467125

[26] Kääntä, L. (2010). Teacher turn-allocation and repair practices in classroom interaction: A multisemiotic perspective. University of Jyväskylä.

[27] Käfer, J., Kuger, S., Klieme, E., & Kunter, M. (2019). The significance of dealing with mistakes for student achievement and motivation: Results of doubly latent multilevel analyses. European Journal of Psychology of Education, 34(4), 731–753. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/s10212-018-0408-7 | DOI 10.1007/s10212-018-0408-7

[28] Kalová, S. (2018). Úloha chyb, korektivní zpětné vazby a normy v cizojazyčné výuce s důrazem na výuku angličtiny. Pedagogická orientace, 28(1), 72–110. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/PedOr2018-1-72 | DOI 10.5817/PedOr2018-1-72

[29] Kosíková, V., & Černá, K. (2013). Výzkum kvality informační funkce hodnocení ve středoškolské praxi. Pedagogika, 63(3), 372–393.

[30] Kulhavy, R., & Stock, W. (1989). Feedback in written instruction: The place of response certitude. Educational Psychology Review, 1(4), 279–308. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/BF01320096 | DOI 10.1007/BF01320096

[31] Kulič, V. (1971). Chyba a učení: funkce chybného výkonu v učení a v jeho řízení. Státní pedagogické nakladatelství.

[32] Laufková, V. (2017). Formativní hodnocení v praxi české základní školy. Pedagogika, 67(2), 126–146. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.14712/23362189.2017.424 | DOI 10.14712/23362189.2017.424

[33] Littleton, K., & Howe, C. (Eds.). (2010). Educational dialogues: Understanding and promoting productive interaction. Routledge.

[34] Mareš, J., & Křivohlavý, J. (1995). Komunikace ve škole. Masarykova univerzita.

[35] Matteucci, M., Corazza, M., & Santagata, R. (2015). Learning from errors, or not: An analysis of teachers' beliefs about errors and error-handling strategies through. Progress in Education, 37, 33–54.

[36] Maybin, J., & Tusting, K. (2011). Linguistic ethnography. In J. Simpson (Ed.), The Routledge handbook of applied linguistics (pp. 515–528). Taylor & Francis.

[37] Mercer, N. (2000). Words and minds: How we use language to think together. Routledge.

[38] Ninio, A., & Bruner, J. (1978). The achievement and antecedents of labelling. Journal of Child Language, 5(1), 1–15. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1017/S0305000900001896 | DOI 10.1017/S0305000900001896

[39] Novotná, K., & Krabsová, V. (2013). Formativní hodnocení: případová studie. Pedagogika, 2013(3), 355–371.

[40] Oser, F., & Spychiger, M. (2005). Lernen ist schmerzhaft: Zur Theorie des negativen Wissens und zur Praxis der Fehlerkultur. Beltz.

[41] Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2003). Pedagogický slovník. Portál.

[42] Reyes, M., Brackett, M., Rivers, S., White, M., & Salovey, P. (2012). Classroom emotional climate, student engagement, and academic achievement. Journal of Educational Psychology, 104(3), 700–712. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1037/a0027268 | DOI 10.1037/a0027268

[43] Rojas-Drummond, S., Torreblanca, O., Pedraza, H., Vélez, M., & Guzmán, K. (2013). 'Dialogic scaffolding': Enhancing learning and understanding in collaborative contexts. Learning, Culture and Social Interaction, 2(1), 11–21. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.lcsi.2012.12.003

[44] Santagata, R. (2004). "Are you joking or are you sleeping?" Cultural beliefs and practices in Italian and U.S. teachers' mistake-handling strategies. Linguistics and Education, 15(1), 141–164. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.linged.2004.12.002 | DOI 10.1016/j.linged.2004.12.002

[45] Sedova, K., Sedlacek, M., Svaricek, R., Majcik, M., Navratilova, J., Drexlerova, A., Kychler, J., & Salamounova, Z. (2019). Do those who talk more learn more? The relationship between student classroom talk and student achievement. Learning and Instruction, 63(1), 1–11. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.learninstruc.2019.101217 | DOI 10.1016/j.learninstruc.2019.101217

[46] Seifried, J., & Wuttke, E. (2010). Student errors: How teachers diagnose and respond to them. Empirical Research in Vocational Education and Training, 2(2), 147–162. | DOI 10.1007/BF03546493

[47] Shute, V. (2008). Focus on formative feedback. Review of Educational Research, 78(1), 153–189. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.3102/0034654307313795 | DOI 10.3102/0034654307313795

[48] Skalková, J. (2007). Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. Grada.

[49] Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Portál.

[50] Snell, J., Shaw, S., & Copland, F. (2015). Linguistic ethnography: Interdisciplinary explorations. Springer.

[51] Steuer, G., & Dresel, M. (2015). A constructive error climate as an element of effective learning environments. Psychological Test and Assessment Modeling, 57(2), 262–275.

[52] Steuer, G., Rosentritt-Brunn, G., & Dresel, M. (2013). Dealing with errors in mathematics classrooms: Structure and relevance of perceived error climate. Contemporary Educational Psychology, 38(3), 196–210. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.cedpsych.2013.03.002 | DOI 10.1016/j.cedpsych.2013.03.002

[53] Šeďová, K. (2019). Mluvit, či nemluvit? Participace na výukové komunikaci očima vokálních a tichých žáků a jejich učitelek. Orbis Scholae, 13(2), 65–94. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.14712/23363177.2019.3 | DOI 10.14712/23363177.2019.3

[54] Šeďová, K., & Šalamounová, Z. (2015). Žákovská participace na komunikaci jako produkt interakcí mezi učitelem a žákem. Lifelong Learning, 5(3), 75–94. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.11118/lifele2015050375

[55] Šeďová, K., & Švaříček, R. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál.

[56] Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2016). Jak se učitelé učí: cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Masarykova univerzita.

[57] Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Portál.

[58] Štěpáník, S. (2014). Konstruktivismus ve vyučování českého jazyka na střední škole [Rigorózní práce]. Univerzita Karlova.

[59] Štěpáník, S. (2020). Konstruktivistické a kognitivně-komunikační paradigma jako východisko koncepce výuky českého jazyka. Pedagogika, 70(1), 5–28. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.14712/23362189.2019.1355 | DOI 10.14712/23362189.2019.1355

[60] ten Have, P. (2007). Doing conversation analysis. Sage.

[61] Topping, K. J. (2009). Peer assessment. Theory into Practice, 48(1), 20–27. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/00405840802577569 | DOI 10.1080/00405840802577569

[62] Tulis, M., Steuer, G., & Dresel, M. (2018). Positive beliefs about errors as an important element of adaptive individual dealing with errors during academic learning. Educational Psychology, 38(2), 139–158. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/01443410.2017.1384536 | DOI 10.1080/01443410.2017.1384536

[63] Tulis, M. (2013). Error management behavior in classrooms: Teachers' responses to student mistakes. Teaching and Teacher Education, 33, 56–68. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1016/j.tate.2013.02.003 | DOI 10.1016/j.tate.2013.02.003

[64] Tulis, M., & Ainley, M. (2011). Interest, enjoyment and pride after failure experiences? Predictors of students' state-emotions after success and failure during learning in mathematics. Educational Psychology, 31(7), 779–807. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/01443410.2011.608524 | DOI 10.1080/01443410.2011.608524

[65] Tulis, M., Steuer, G., & Dresel, M. (2016). Learning from Errors: A model of individual processes. Frontline Learning Research, 4(2), 12–26. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.14786/flr.v4i2.168 | DOI 10.14786/flr.v4i2.168

[66] van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in teacher-student interaction: A decade of research. Educational Psychology Review, 22(3), 271–296. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/s10648-010-9127-6 | DOI 10.1007/s10648-010-9127-6

[67] Vygotskij, L. (1976). Vývoj vyšších psychických funkcí. Státní pedagogické nakladatelství.

[68] Vygotskij, L., Cole, M., John-Steiner, V., Scribner, S., & Souberman, E. (1979). Mind in society. Harvard University Press.

[69] Winstone, N., Nash, R., Parker, M., & Rowntree, J. (2017). Supporting learners' agentic engagement with feedback: A systematic review and a taxonomy of recipience processes. Educational Psychologist, 52(1), 17–37. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/00461520.2016.1207538 | DOI 10.1080/00461520.2016.1207538

[70] Wooffitt, R. (2005). Conversation analysis and discourse analysis: A comparative and critical introduction. SAGE.

[71] Yin, R. (2011). Qualitative research from start to finish. Guilford Press.

[72] Zander, L., Kreutzmann, M., & Wolter, I. (2014). Constructive handling of mistakes in the classroom: The conjoint power of collaborative networks and self-efficacy beliefs. Zeitschrift fur Erziehungswissenschaft, 17(5), 205–223. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/s11618-014-0558-6 | DOI 10.1007/s11618-014-0558-6

[73] Zhao, B. (2011). Learning from errors: The role of context, emotion, and personality. Journal of Organizational Behavior, 32(3), 435–463. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1002/job.696

Metriky

0

0


45

Views

40

PDF views