Trauma dětských válečných uprchlíků z Ukrajiny v kontextu vzdělávání

Roč.28,č.1(2023)
Online First 2023

Abstrakt

Cílem této kvalitativní studie je představit a analyzovat příběhy dětských uprchlíků z Ukrajiny. Srovnáváme je se situací dětských uprchlíků z předchozích válečných konfliktů v Evropě, abychom dosáhly lepšího porozumění jejich zkušenostem, postojům a potřebám. Za pomoci narativní analýzy bylo zkoumáno 43 vyprávění dětí a mladých osob ve věku 7 až 20 let, přičemž převažovaly příběhy dětí do 11 let. Tato studie poukazuje na možnou provázanost nucené migrace a traumatu, jehož popis se zrcadlí v některých dětských textech, a zároveň chce podtrhnout důležitost školy, v níž se může pracovat s konfliktními emocemi i s prožívaným traumatem. Dětským uprchlíkům je třeba poskytnout nezbytnou a kulturně citlivou intervenci a usnadnit jim přechod do nové společnosti a životní role.


Klíčová slova:
dětští uprchlíci; trauma; exil; válka; škola

Stránky:
35–59
Reference

[1] Danforth, L. M. (2003). "We crossed a lot of borders": Refugee children of the Greek Civil War. Diaspora: A Journal of Transnational Studies, 12(2), 169–209. https://doi.org/10.3138/diaspora.12.2.169

[2] De Haas, H., & Fokkema, T. (2011). The effects of integration and transnational ties on international return migration intentions. Demographic Research, 25(24), 755−782. https://doi.org/10.4054/DemRes.2011.25.24

[3] Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). The Sage handbook of qualitative research. Sage.

[4] de Wal Pastoor, L. (2016). Rethinking refugee education: Principles, policies and practice from a European perspective. Annual Review of Comparative and International Education 2016, 30, 107−116. https://doi.org/10.1108/S1479-367920160000030009

[5] Dryden-Peterson, S. (2015). The educational experiences of refugee children in countries of first asylum. British Columbia Teachers' Federation.

[6] Eide, K., Lidén, H., Haugland, B., Fladstad, T., & Hauge, H. A. (2020). Trajectories of ambivalence and trust: Experiences of unaccompanied refugee minors resettling in Norway. European Journal of Social Work, 23(4), 554−565. https://doi.org/10.1080/13691457.2018.1504752

[7] Emerson, R. M., Fretz, R. I., & Shaw, L. L. (2011). Writing ethnographic fieldnotes. University of Chicago Press.

[8] Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5(1), 1–4. https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11

[9] Gadamer, H. G. (1989). Truth and method. Continuum.

[10] Goldin, S., Levin, L., Persson, L. Å., & Hägglöf, B. (2003). Child war trauma: A comparison of clinician, parent and child assessments. Nordic Journal of Psychiatry, 57(3), 173–183. https://doi.org/10.1080/08039480310001319

[11] Hájek, M., Havlík, M., & Nekvapil, J. (2012). Narativní analýza v sociologickém výzkumu: přístupy a jednotící rámec. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 48(2), 199–223. https://doi.org/10.13060/00380288.2012.48.2.01

[12] Hájek, M. (2014). Čtenář a stroj. Vybrané metody sociálněvědní analýzy textu. SLON.

[13] Hurlock, E. B. (1974). Personality development. McGraw-Hill.

[14] Chiswick, B. R., & DebBurman, N. (2004). Educational attainment: Analysis by immigrant generation. Economics of Education Review, 23(4), 361–379. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2003.09.002

[15] Knezevic, B., & Olson, S. (2014). Counseling people displaced by war: Experiences of refugees from the former Yugoslavia. The Professional Counselor, 4(4), 316–331. https://doi.org/10.15241/bkk.4.4.316

[16] Lynnebakke, B., & Pastoor, L. D. W. (2020). "It's very hard, but I'll manage." Educational aspirations and educational resilience among recently resettled young refugees in Norwegian upper secondary schools. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 15(2). https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1785694

[17] Macek, P. (2003). Adolescence. Portál.

[18] Mælan, E. N., Tjomsland, H. E., Baklien, B., Samdal, O., & Thurston, M. (2018). Supporting pupils' mental health through everyday practices: A qualitative study of teachers and head teachers. Pastoral Care in Education, 36(1), 16–28. https://doi.org/10.1080/02643944.2017.1422005

[19] McCooey, D. (2017). The limits of life writing. Life Writing, 14(3), 277–280. https://doi.org/10.1080/14484528.2017.1338910

[20] Metzner, F., Adedeji, A., Wichmann, M. L. Y., Zaheer, Z., Schneider, L., Schlachzig, L., Richters, J., Heumann, S., & Mays, D. (2022). Experiences of discrimination and everyday racism among children and adolescents with an immigrant background – Results of a systematic literature review on the impact of discrimination on the developmental outcomes of minors worldwide. Frontiers in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.805941

[21] Murray, J. S. (2019). War and conflict: Addressing the psychosocial needs of child refugees. Journal of Early Childhood Teacher Education, 40(1), 3–18. https://doi.org/10.1080/10901027.2019.1569184

[22] Papageorgiou, V., Frangou-Garunovic, A., Iordanidou, R., Yule, W., Smith, P., & Vostanis, P. (2000). War trauma and psychopathology in Bosnian refugee children. European Child & Adolescent Psychiatry, 9(2), 84–90. https://doi.org/10.1007/s007870050002

[23] Povrzanović, M. (1997). Children, war and nation: Croatia 1991–4. Childhood: A Global Journal of Child Research, 4(1), 81–102. https://doi.org/10.1177/0907568297004001005

[24] Preissová Krejčí, A. (2013). Narativní analýza. In L. Gulová & R. Šíp (Eds.), Výzkumné metody v pedagogické praxi (s. 117–138). Grada.

[25] Svendsen, S., Berg, B., Paulsen, V., Garvik, M., & Valenta, M. (2018). Kunnskapsoppsummering om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. NTNU Samfunnsforskning. https://www.imdi.no/contentassets/0be1d221ba5c46a0979b28b4829cc595/ntnu-samfunnsforskning--kunnskapsoppsummering-om-enslige-mindrearige-asylsokere-og-flyktninger.pdf

[26] Szente, J., Hoot, J., & Taylor, D. (2006). Responding to the special needs of refugee children: Practical ideas for teachers. Early Childhood Education Journal, 34(1), 15–20. https://doi.org/10.1007/s10643-006-0082-2

[27] Štěpánek, P., Schmidtová, J., & Čermák, I. (2019). Vývojová traumatická porucha: nový pohled na traumatickou zkušenost v dětství a adolescenci. Československá psychologie, 63(1), 84–103.

[28] Švaříček, R., Šeďová, K., Janík, T., Kaščák, O., Miková, M., Nedbálková, K., Novotný, P., Sedláček, M., & Zounek, J. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál.

[29] Trickett, E. J., & Birman, D. (2005). Acculturation, school context, and school outcomes: Adaptation of refugee adolescents from the former Soviet Union. Psychology in the Schools, 42(1), 27–38. https://doi.org/10.1002/pits.20024

[30] UNHCR. (2022, 27. prosince). Ukraine refugee situation. Operational data portal. https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine.

[31] Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Karolinum.

[32] Webster, L., & Mertova, P. (2007). Using narrative inquiry as a research method: An introduction to using critical event narrative analysis in research on learning and teaching. Routledge.

Metriky

0

Crossref logo

0


133

Views

90

PDF views