Implementace prvků dialogického vyučování v rámci mikrovyučování u studentů učitelství přírodovědných předmětů

Roč.21,č.3(2016)
Studia paedagogica

Abstrakt
Předkládaná studie se zabývá otázkou, zda jsou studenti učitelství v závěrečné fázi své pregraduální přípravy schopni aplikovat principy dialogického vyučování do praxe, a to v kontextu výuky přírodovědných předmětů. V rámci povinně-volitelného kurzu byli studenti nejprve teoreticky seznámeni s vybranými prvky dialogického vyučování (otevřené otázky, follow-up/uptake, triadická interakce), následně zhlédli a společně s vyučující kurzu analyzovali ukázky výuky, ve kterých byly principy aplikovány, aby konečně měli za úkol připravit a realizovat vlastní výstup (= mikrovyučování: 15 minut výuky pro spolužáky v kurzu), v rámci něhož využijí právě principy dialogického vyučování. Z mikrovyučování byl pořízen videozáznam a společně se skupinovou z pětnou vazbou (mluvenou i psanou) se stal podkladem pro psanou reflexi každého studenta. Na základě observační mikroanalýzy videozáznamů a tematické analýzy reflexí bylo z jištěno, jak a za jakých podmínek se studentům ne/podařilo naplnit dialogické zadání. V závěru studie jsou diskutovány také obecnější přesahy směřující do sféry pregraduálního vzdělávání učitelů.

Klíčová slova:
dialogické vyučování; mikrovyučování; pregraduální vzdělávání učitelů; komunikační přístup; výuková komunikace

Stránky:
81–106
Reference

[1] Alexander, R. (2006). Towards Dialogic Teaching. York: Dialogos.

[2] Allen, D., & Eve, A. (1968). Microteaching. Theory into Practice, 7(5), 181–185.

[3] Applebee, A. N., Langer, J., Nystrand, M., & Gamoran, A. (2003). Discussion-based approaches to developing understanding: Classroom instruction and student performance in middle and high school English. American Educational Research Journal, 40(3), 685–730. | DOI 10.3102/00028312040003685

[4] Arsal, Z. (2014). Microteaching and pre-service teachers' sense of self-efficacy in teaching. European Journal of Teacher Education, 37(4), 453–464. | DOI 10.1080/02619768.2014.912627

[5] Bakir, S. (2014). The effect of microteaching on the teaching skills of pre-service science teacher. Journal of Baltic Science Education, 13(6), 789–801.

[6] Benton-Kupper, J. (2001). The microteaching experience: Student perspectives. Education, 121(4), 830–835.

[7] Bransford, J., Darling-Hammond, L., & LePage, P. (2005). Introduction. In L. DarlingHammond & J. Bransford (Eds.), Preparing Teachers for a Changing World: What Teachers Should Learn and Be Able to Do (s. 1–39). San Francisco: Jossey-Bass.

[8] Caughlan, S., Juzwik, M., Borsheim-Black, C., Kelly, S., & Fine, J. G. (2013). English teacher candidates developing dialogically organized instructional practices. Research in the Teaching of English, 47(3), 212–246.

[9] Cornelius-White, J. (2007). Learner-centered teacher-student relationships are effective: A meta-analysis. Review of Educational Research, 77(1), 113–143. | DOI 10.3102/003465430298563

[10] Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-century teacher education. Journal of Teacher Education, 57(3), 300–314. | DOI 10.1177/0022487105285962

[11] Donnelly, R., & Fitzmaurice, M. (2011). Towards productive reflective practice in microteaching. Innovations in Education and Teaching International, 48(3), 335–346. | DOI 10.1080/14703297.2011.593709

[12] Fernández, C., & Chokshi, S. (2002). A practical guide to translating lesson study for a U.S. setting. Phi Delta Kappan, 84(2), 128–135. | DOI 10.1177/003172170208400208

[13] Fernández, M. L., & Robinson, M. (2006). Prospective teachers' perspectives on microteaching lesson study. Education, 127(2), 203–215.

[14] Furtak, E. M., & Shavelson, R. J. (2009). Guidance, conceptual understanding, and student learning: An investigation of inquiry-based teaching in the US. In T. Janik & T. Seidel (Eds.), The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom (s. 181–205). Munich: Waxmann.

[15] Gavora, P. (2005). Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido.

[16] Grossman, P. (2005). Research on pedagogical approaches in teacher education. In M. Cochran-Smith & K. M. Zeichner (Eds.), Studying Teacher Education (s. 425–476). Washington, D.C.: American Educational Research Association.

[17] Honigsfeld, A., & Schiering, M. (2004). Diverse approaches to the diversity of learning styles in teacher education. Educational Psychology, 24(4), 487–508. | DOI 10.1080/0144341042000228861

[18] Hübelová, D., Janík, T., & Najvar, P. (2008). Pohledy na výuku zeměpisu na 2. stupni základní školy: Souhrnné výsledky CPV videostudie zeměpisu. Orbis Scholae, 2(1), 53–72.

[19] Chin, C. (2007). Teacher questioning in science classrooms: Approaches that stimulate productive thinking. Journal of Research in Science Teaching, 44(6), 815–843. | DOI 10.1002/tea.20171

[20] Janík, T., Janíková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2008). Pohledy na výuku fyziky na 2. stupni základní školy: Souhrnné výsledky CPV videostudie fyziky. Orbis Scholae, 2(1), 29–52.

[21] Janík, T., & Miková, M. (2006). Videostudie. Výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. Brno: Paido.

[22] Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., Lukavský, J., Minaříková, E., Sliacky, J., Šalamounová, Z., Šebestová, S., Vondrová, N., & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

[23] Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. A. (1998). Cooperative learning returns to college: What evidence is there that it works? Change, 30(4), 25–35. | DOI 10.1080/00091389809602629

[24] Kagan, D. (1992). Professional growth among preservice and beginning teachers. Review of Educational Research, 62(2), 129–169. | DOI 10.3102/00346543062002129

[25] Kane, R., Sandretto, S., & Heath, C. (2002). Telling half the story: A critical review of research on the teaching beliefs and practices of university academics. Review of Educational Research, 72(2), 177–228. | DOI 10.3102/00346543072002177

[26] Kiemer, K., Gröschner, A., Pehmer, A. K., & Seidel, T. (2015). Effects of a classroom discourse intervention on teachers' practice and students' motivation to learn mathematics and science. Learning and Instruction, 35(1), 94–103. | DOI 10.1016/j.learninstruc.2014.10.003

[27] Kpanja, E. (2001). A study of the effects of video tape recording in microteaching training. British Journal of Educational Technology, 32(4), 483–486. | DOI 10.1111/1467-8535.00215

[28] Lehesvuori, S., & Viiri, J. (2015). Od teorie k praxi: Od plánování dialogického vyučování k jeho reflexi. Studia paedagogica, 20(2), 9–31. | DOI 10.5817/SP2015-2-2

[29] Lehesvuori, S., Viiri, J., & Rasku-Puttonen, H. (2011). Introducing dialogic teaching to science student teachers. Journal of Science Teacher Education, 22(8), 705–727. | DOI 10.1007/s10972-011-9253-0

[30] Lemke, J. L. (1990). Talking Science: Language, Learning and Values. Norwood: Ablex Publishing Company.

[31] Mareš, J. (1976). Využití televizní techniky v přípravě učitelů. Pedagogika, 26(4), 443–453.

[32] Mareš, J., & Křivohlavý, J. (1995). Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita.

[33] Mercer, N., Dawes, L., & Staarman, K. (2009). Dialogic teaching in the primary science classroom. Language and Education, 23(4), 353–369. | DOI 10.1080/09500780902954273

[34] Mergler, A. G., & Tangen, D. (2010). Using microteaching to enhance teacher efficacy in pre-service teachers. Teaching Education, 21(2), 199–210. | DOI 10.1080/10476210902998466

[35] Molinari, L., & Mameli, C. (2013). Process quality of classroom discourse: Pupil participation and learning opportunities. International Journal of Educational Research, 62, 249–258. | DOI 10.1016/j.ijer.2013.05.003

[36] Mortimer, E. F., & Scott, P. (2003). Meaning Making in Science Classrooms. Milton Keynes: Open University Press.

[37] Nystrand, M., Gamoran, A., Kachur, R., & Prendergast, C. (1997). Opening Dialogue. Understanding the Dynamics of Language and Learning in the English Classroom. New York, London: Teachers College Press.

[38] Peters, E. E. (2010). Shifting to a student-centered science classroom: An exploration of teacher and student changes in perceptions and practices. Journal of Science Teacher Education, 21(3), 329–349. | DOI 10.1007/s10972-009-9178-z

[39] Race, P. (2001). The Lecturer's Toolkit: A Practical Guide to Learning, Teaching and Assessment. Abingdon: Routledge Falmer.

[40] Scott, P., & Ametller, J. (2007). Teaching science in a meaningful way: Striking a balance between 'opening up' and 'closing down' classroom talk. School Science Review, 88(324), 77–83.

[41] Scott, P., Ametller, J., Mortimer, E. F., & Emberton, J. (2010). Teaching and learning disciplinary knowledge. In K. Littleton & C. Howe (Eds.), Educational Dialogues: Understanding and Promoting Productive Interaction (s. 322–337). London: Routledge.

[42] Scott, P., Mortimer, E. F., & Aguiar, D. G. (2006). The tension between authoritative and dialogic discourse: A fundamental characteristic of meaning making interactions in high school science lessons. Science Education, 90(4), 605–631. | DOI 10.1002/sce.20131

[43] Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books.

[44] Sinclair, J., & Coulthard, M. (1975). Towards an Analysis of Discourse: The English Used by Teachers and Pupils. London: Oxford University Press.

[45] Slavík, J., & Schmidtová, Š. (2001). Analýza komunikace ve výuce výtvarné výchovy (srovnání výzkumů z let 1989–1992 a 1999–2000). In P. Květoň & H. Lukášová-Kantorková (Eds.), Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Sborník z 9. celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí (s. 384–389). Ostrava: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita.

[46] Spilková, V. (1995). Gradace praktické přípravy, "reflektivní praxe" v novém modelu přípravy na PedF UK. In V. Jůva (Ed.), Teorie v pedagogické praxi, praxe v pedagogické teorii v učitelském studiu. Sborník příspěvků z celostátního semináře, Šlapanice u Brna, 7. a 8. února 1995 (s. 62–65). Brno: Paido.

[47] Spilková, V. (Ed.). (2004). Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

[48] Starý, K., Dvořák, D., Greger, D., & Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů. Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Praha: Karolinum.

[49] Svatoš, T. (1997). Od mikrovyučování k mikrovýstupové praxi. Pedagogická orientace, 7(4), 24–28.

[50] Šeďová, K., Sedláček, M., & Švaříček, R. (2016). Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education, 57, 14–25. | DOI 10.1016/j.tate.2016.03.005

[51] Šeďová, K., Sucháček, P., & Majcík, M. (2015). Kdopak to mluví? Participace žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika, 65(2), 143–162.

[52] Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

[53] Švec, V. (1999). Pedagogická příprava budoucích učitelů: Problémy a inspirace. Brno: Paido.

[54] Teo, P. (2016). Exploring the dialogic space in teaching: A study of teacher talk in the pre-university classroom in Singapore. Teaching and Teacher Education, 56, 47–60. | DOI 10.1016/j.tate.2016.01.019

[55] Webb, N. (2009). The teacher's role in promoting collaborative dialogue in the classroom. British Journal of Educational Psychology, 79(1), 1–28. | DOI 10.1348/000709908X380772

[56] Zormanová, L. (2009). Gender ve vzdělávání dětí a mládeže na ZŠ: Srovnání míry aktivity chlapců a dívek ve výuce občanské výchovy na základní škole (dizertační práce). Brno: Pedagogická fakulta MU.

Metriky

0


93

Views

105

PDF views