Báze moci učitele: česká adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale

Roč.22,č.1(2017)
Studia paedagogica

Abstrakt
Přestože předpokladem úspěšné realizace didaktických a výchovných cílů ve výuce je ustavení adekvátních mocenských vztahů mezi učitelem a žáky, byl koncept moci učitele ve školní třídě do odborného českého pedagogického prostředí zaveden až nedávno a byl zatím zkoumán prostřednictvím interview, pozorování, reflektivních textů a jejich kvalitativních analýz (např. Makovská, 2010, 2011; Šeďová, 2011, 2015). Naším cílem je představit českou adaptaci dotazníkového nástroje Teacher Power Use Scale – TPUS (Schrodt, Witt, & Turman, 2007), která měří pět tradičně odlišovaných bází relační moci (expertní, referenční, legitimní, donucovací a odměňovací) dle teorie Frenche a Ravena (1959). Přínosem tohoto kvantitativního přístupu je relativně rychlé z jištění daných bází moci učitele u velkého počtu respondentů a srovnatelnost výsledků. Adaptace se zaměřovala na rozšíření věkového spektra pro užití nástroje (tj. na žáky a učitele druhého stupně základní školy) a přiz působení nástroje českým podmínkám. Pětifaktorový model byl redukován na čtyřfaktorové řešení, protože legitimní a donucovací báze moci byly českými žáky vnímány jako jeden faktor. Vysoké korelace těchto bází moci jsou z jišťovány i v jiných, zahraničních studiích. Koeficienty reliability dosahovaly pro všechny báze moci hodnot nad 0,70. Českou verzi dotazníku Báze moci: verze pro učitele (BMS) je možné používat jak pro výzkumné účely, tak v praxi (učiteli či vzdělavateli učitelů, kde může obohatit jejich pohled na vlastní pedagogické působení).

Klíčová slova:
interakce ve školní třídě; moc; báze moci; reflektovaná moc učitele; adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale; konfirmační faktorová analýza

Stránky:
87–112
Reference

[1] Bernstein, B. (1996). Pedagogy, symbolic control and identity. London: Taylor and Francis.

[2] Buzzelli, C., & Johnston, B. (2001). Authority, power, and morality in classroom discourse. Teaching and Teacher Education, 17(8), 873–884. | DOI 10.1016/S0742-051X(01)00037-3

[3] Elias, S. M., & Mace, B. L. (2005). Social power in the classroom: Student power in the classroom: Student attribution for compliance. Journal of Applied Social Psychology, 35(8), 1738–1754. | DOI 10.1111/j.1559-1816.2005.tb02193.x

[4] Erchul, W. P., Raven, B. H., & Ray, A. G. (2001). School psychologists' perceptions of social power bases in teacher consultation. Journal of Educational and Psychological Consultation, 12(1), 1–23. | DOI 10.1207/S1532768XJEPC1201_01

[5] Erchul, W. P., Raven, B. H., & Whichard, S. M. (2001). School psychologists' and teachers' perceptions of social power bases in school consultation. Journal of School Psychology, 39(6), 483–497. | DOI 10.1016/S0022-4405(01)00085-1

[6] Foucault, M. (2000). Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin.

[7] French, J. R. P., & Raven, B. (1959). The bases of social power. In D. Cartwright & A. Zander, Group dynamics (s. 259–269). New York: Harper & Row.

[8] Geldhof, G. J., Preacher, K. J., & Zyphur, M. J. (2014). Reliability estimation in a multilevel confirmatory factor analysis framework. Psychological Methods, 19(1), 72–91. | DOI 10.1037/a0032138

[9] Jacobs, G. E. (2012). Models of power and the deletion of participation in a classroom literacy event. Journal of Research in Reading, 35(4), 353–371. | DOI 10.1111/j.1467-9817.2010.01470.x

[10] Jamieson, D. W., & Thomas, K. W. (1974). Power and conflict in the student-teacher relationship. Journal of Applied Behavioral Science, 10(3), 321–336. | DOI 10.1177/002188637401000304

[11] Kaščák, O. (2006). Moc školy: O formatívnej sile organizácie. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.

[12] Lojdová, K., & Lukas, J. (2015). Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: Studentka Alice. Studia paedagogica, 20(3), 113–130. | DOI 10.5817/SP2015-3-7

[13] Lojdová, K., Šalamounová, Z., & Bradová, J. (2015). Fenomén moci a jeho souvislost se školním prostředím. In K. Vlčková et al., Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství (s. 22–47). Brno: Munipress.

[14] Makovská, Z. (2010). Pojetí moci v žákovských vyprávěních. Studia paedagogica, 15(2), 141–151.

[15] Makovská, Z. (2011). Techniky změny chování a jejich využití ze strany žáků. Pedagogická orientace, 21(1), 85–103.

[16] McCroskey, J. C., & Richmond, V. P. (1983). Power in the classroom I. Communication Education, 32(2), 175–218. | DOI 10.1080/03634528309378527

[17] McCroskey, J. C., Richmond, V. P., & McCroskey, L. L. (2006). An introduction to communication in the classroom: The role of communication in teaching and training. Boston: Allyn & Bacon.

[18] Moscovici, H. (2007). Mirror, mirrors on the wall, who is the most powerful of all? A selfstudy analysis of power relationships in science methods courses. Journal of Research in Science Teaching, 44(9), 1370–1388. | DOI 10.1002/tea.20204

[19] Muthén, B. O. (1994). Multilevel covariance structure analysis. Sociological Methods and Research, 22(3), 376–398. | DOI 10.1177/0049124194022003006

[20] Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2007). Mplus user's guide. (6. vyd.). Los Angeles, CA: Muthén & Muthén.

[21] Pace, J. L., & Hemmings, A. (2006). Classroom authority: Theory, research, and practice. New York: Mahwah.

[22] Raven, B. H. (1992). A power/interaction model of interpersonal influence: French and Raven thirty years later. Journal of Social Behavior and Personality, 7(2), 217–244.

[23] Roach, K. D. (1995). Teaching assistant argumentativeness: Effects of affective learning and student perception on power use. Communication Education, 44(1), 259–276. | DOI 10.1080/03634529509378994

[24] Schrodt, P., Witt, P. L, & Turman, P. D. (2007). Reconsidering the measurement of teacher power use in the college classroom. Communication Education, 56(3), 308–323. | DOI 10.1080/03634520701256062

[25] Šalamounová, Z., Bradová, J., & Lojdová, K. (2014). Mocenské vztahy mezi začínajícími učiteli a jejich žáky. Pedagogická orientace, 24(3), 375–393. | DOI 10.5817/PedOr2014-3-375

[26] Šeďová, K. (2011). Mocenské konstelace ve výukové komunikaci. Studia paedagogica, 16(1), 89–118.

[27] Šeďová, K. (2012). Vztahová rovina výukové komunikace: Mocenské konstelace ve školní třídě. In K. Šeďová, R. Švaříček, & Z. Šalamounová, Komunikace ve školní třídě (s. 231–263). Praha: Portál.

[28] Šeďová, K. (2015). Moc v dialogickém vyučování. Pedagogická orientace, 25(1), 32–62. | DOI 10.5817/PedOr2015-1-32

[29] Vališová, A., & Kasíková, H. (2011). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada.

[30] Vlčková, K., Lojdová, K., Lukas, J., Mareš, J., Šalamounová, Z., Kohoutek, T., Bradová, J., & Ježek, S. (2015). Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. Brno: Munipress. Dostupné z https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/800

[31] Vlčková, K., Mareš, J., & Ježek, S. (2015). Adaptation of Teacher Power Use Scale to lower secondary students and student teachers. Pedagogická orientace, 25(6), 798–821. | DOI 10.5817/PedOr2015-6-798

Metriky

0


81

Views

28

PDF views