Roč.54,č.11(2006)
Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení

Editorial