Roč.51,č.8(2003)
Pozitivní témata a nálezy v pedagogice a pedagogickém výzkumu